1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Finanse i administracja

Jaki wpływ mają zmiany demograficzne na wpływy państwowego budżetu?

Saksonia jako słabszy finansowo kraj federacji otrzymuje wsparcie w ramach wyrównania finansów krajów związkowych – także od bogatszych krajów. Podobnie funkcjonuje system wyrównawczy wśród gmin w obrębie Saksonii. Wysokość środków związana jest w szczególności z liczbą mieszkańców. Wolne Państwo lub sasońskie gminy wraz ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców muszą się liczyć ze zmniejszącymi się ilościami środków wsparcia. Dla Wolnego Państwa obowiązuje: Każdy mieszkaniec, który został utracony to ok. 3.000 Euro mniej rocznie. W przypadku utraty 25.000 mieszkańców rocznie przekłada się to na dochody mniejdze 0 75 milionów Euro w przypadku saksońskiego budżetu.

Jaki wpływ mają zmniejszające się liczby mieszkańców na zadłużenie Saksonii?

Zmniejszająca się liczba mieszkańców oznacza, że mniejsza liczba mieszkańców będzie odpowiadać za pobrane kredyty. Obciązenia na jedną głowę w przypadku bieżących kredytów rosną, nawet jeśli nie są pobierane nowe zobowiązania. Aby przeciwdziałać tej sytuacji konieczne jest redukowanie zadłużenia. Saksonia zrobiła to po raz pierwszy w kraju w roku 2006 i planuje kolejne działania na najbliższe lata. Dzięki temu Wolne Państwo chce utrzymywać zadłużenie na jednego mieszkańca na stałym poziomie pomimo zmniejszającej się ilości mieszkańców.

Dlaczego wydatki państwowe nie mogą być na bieżąco dostosowywane do zachodzących zmian społecznych?

Niektóre koszty nie mogą zostać zredukowane na zasadzie 1:1 w przypadku zmniejszania się ilości mieszkańców. I tak nie jest możliwe zredukowanie kosztów eksploatacji wodociągów o 10 procent z dnia na dzień, tylko dlatego, że liczba podłączonych gospodarstw na danym obszarze została zredukowana. Aby utrzymać prawidłowe działanie okresowo może być konieczne naliczanie większych kosztów. W przypadku wodociągów może być np. konieczne zredukowanie podziemnej sieci, aby zmniejszyć koszty eksploatacji w przyszłości.

W przypadku zmniejszającej się ilości mieszkańców może dochodzić do wzrostu kosztów w przypadku wydatków na jednego mieszkańca. Niewystarczające pokrycie kosztów ma miejsce gdy zakres zaopatrzenia może być dopasowany do potrzeb tylko z opóźnieniem.

Konkretny przykład: Jeśli przewidziano szkołę dla 400 uczniów a liczba ich zmniejsza się do 250, konieczne jest utrzymanie całego budynku. Można zaoszczędzić na administracji, oświetleniu i ogrzewaniu ale niewiele. W tym momencie rosną koszty utrzymania przypadające na jednego ucznia.

Jaki wpływ mają zmiany demograficzne na szkolnictwo na innowacyjność?

Problem nadmiernych kosztów istnieje także w publicznej administracji np. w gminach, w których zmniejsza się liczba ludności. Wydatki na personel to jedna z największych pozycji w budżecie gminy. Dlatego konieczne jest dostosowanie administracji w zakresie liczby pracowników do liczby mieszkańców i jej zmniejszenie w przypadku gdy liczba mieszkańców zmniejsza się z 25000 lub 30000 do na przykład 20000 mieszkańców.

Marginalspalte


Illustration

© Institution