1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Gospodarka i praca

Jaki wpływ mają zmiany demograficzne na rynek pracy w Saksonii?

W porównaniu z innymi krajami Saksonia ma duży udział zatrudnionych podlegających ubezpieczeniu społecznemu na 1.000 mieszkańców.

Zmiany demograficzne mają jednak wpływ na rynek pracy. Liczba zarobkującej ludności Saksonii będzie zmniejszać się szybciej niż liczba mieszkańców. Średni wiek mieszkańca Saksonii także wzrasta

Udział ludności w wieku zarobkowym spadnie do 2020 o prawie jedną piątą. Rynek pracy w Saksonii wyraźnie odczuje brak zarabiających.

W Saksonii do tej pory na rynek pracy wchodziła większa liczba osób niż z niego schodziła. Stosunek ten zmieni się w roku 2010,kiedy młodzi nie będą w stanie zastąpić starych w stosunku 1:1. Przede wszystkim istotna luka zostanie zaobserwowana w przypadku pracowników o wysokich kwalifikacjach. Dotyczy to przede wszystkim nauk ścisłych, inżynieryjnych oraz branży medycznej. Wskutek tego zapotrzebowanie na pracowników może się zmniejszyć jeśli przedsiębiorstwa wskutek braku pracowników będą rezygnować z otwarcia lub rozszerzenia zakładu.

Rozwój potencjału zarobkowego w Saksonii do roku 2020 (Wartość w roku 2000 odpowiada 100%)

Źróło: Federalny urząd statystyczny, Krajowy urząd statystyczny Wolnego Państwa Saksonii, własne obliczenia; Wskazówka: Wartości podane dla 2000, 2003, 2005, 2010, 2015, 2020; Wartości dla Niemiec Wschodnich łącznie z Berlinem; prognozowane wartości na podstawie 11 skoordynowanego przeliczenia ludności federacji do roku 2020 – wariant 1 – W1

Źróło: Federalny urząd statystyczny, Krajowy urząd statystyczny Wolnego Państwa Saksonii, własne obliczenia; Wskazówka: Wartości podane dla 2000, 2003, 2005, 2010, 2015, 2020; Wartości dla Niemiec Wschodnich łącznie z Berlinem; prognozowane wartości na podstawie 11 skoordynowanego przeliczenia ludności federacji do roku 2020 – wariant 1 – W1
(© Saksońska Kancelaria Państwowa)

Czy zmniejszenie się ilości mieszkańców oznacza zmniejszenie się bezrobocia?

Nie każdy może wykonywać to samo. Pracownicy posiadają bardzo różne kwalifikacje.

Rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników o wysokich kwalifikacjach podczas gdy perspektywy tych mniej wykwalifikowanych nie ulegną większym zmianom na rynku pracy.

W związku z zapotrzebowaniem na pracowników specjalistycznych  należy oczekiwać, że możliwości awansu zawodowego młodych dorosłych będą się zwiększać w związku ze spadającą liczbą ofert.

Co oznacza dla przedsiębiorstw zmiana na rynku pracy?

Jeśli liczba pracowników w dłuższej perspektywie będzie się zmniejszać a jednocześnie pracownicy ci będą coraz starsi, przedsiębiorstwa muszą się przestawić na tę sytuację.

W ostatnich latach zapewnienie Know-how zabezpieczane było poprzez zatrudnianie młodych, wykształconych początkujących w zawodzie. Starsi pracownicy byli zwalniani lub przesuwani w stan emerytury. Droga ta może okazać się ślepa, ponieważ potencjał młodych pracowników będzie się zmniejszał. Dlatego przedsiębiorstwa będą musiały zmienić politykę personalną, wzmocnić specjalistyczne kompetencje starszych pracowników, zachować je i dalej rozwijać.

Marginalspalte


Illustration

© Institution