1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Rodzina i społeczeństwo

Jak zmienia się struktura rodzin w Saksonii?

Już od kilku lat obserwuje się w Saksonii zmiany w rodzinie. Przy tym widoczne są dwie tendencje: Liczba osób w gospodarstwach spada, podczas gdy formy wspólnego życia stają się coraz bardziej różnorodne. Przy tym tradycyjna rodzina traci na znaczeniu. Jeśli pary decydują się na małżeństwo, ma to miejsce coraz później.

Zamiast klasycznej rodziny tworzą się wspólnoty rodziny mieszane, osoby samotnie wychowujące dzieci lub też wspólnoty życiowe. Należy także zwrócić uwagę na rosnącą liczbę osób żyjących samotnie. Przy tym singiel to osoba młoda ale także owdowiała, rozwiedziona lub też starsza i często osamotniona.

Przeciętny wiek zawierania pierwszego związku małżeńskiego

Przeciętny wiek, w którym zawierane jest pierwszy związek małżeński w Saksonii wynosił pod koniec roku 2007 w przypadku mężczyzn 32,5 a w przypadku kobiet 29,4 lat. Źródło danych: Federalny Urząd Statystyczny Wolnego Kraju Związkowego Saksonii.

Przeciętny wiek, w którym zawierane jest pierwszy związek małżeński w Saksonii wynosił pod koniec roku 2007 w przypadku mężczyzn 32,5 a w przypadku kobiet 29,4 lat. Źródło danych: Federalny Urząd Statystyczny Wolnego Kraju Związkowego Saksonii.
(© Saksońska Kancelaria Państwowa)

Co dla współżycia społeczeństwa oznacza demograficzna przemiana?

Rodzina tradycyjnie przejmuje ważne, społeczne zadania. I tak wspólne życie wielu pokoleń ułatwia opiekę nad dziećmi ale także członkami rodziny. W związku ze zmieniającą się strukturą rodziny oraz coraz rzadszą opieką rodziny świadczenia te muszą być realizowane przez publiczne lub prywatne instytucje.

Jak długo będzie trwała przemiana?

Nie da się podać w tym przypadku konkretnych danych. Jednak jedno jest wiadome. Zmiany demograficzne to przemiany długoterminowe i zadanie dla całego społeczeństwa. Nawet jeśli wskaźnik urodzin podniesie się natychmiast, zmiany zachodzące od 60 mogą zostać zmodyfikowane bardzo powoli.

Marginalspalte


Illustration

© Institution