1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Zestawienie faktów

Liczby prowadzą do jednoznacznych wniosków: Saksonia ulega znaczącej przemianie i proces ten będzie trwał jeszcze długo.

Stale zmniejsza się liczba mieszkańców kraju związkowego. Podczas gdy na początku roku 1990 mieszkało tu jeszcze 4,9 milionów mieszkańców, pod koniec 2007 było to już tylko 4,2 miliona. Na rok 2020 przewiduje się spadek liczby ludności do wartości ok. 3,9 miliona.

Jednocześnie średni wiek mieszkańca Saksonii zwiększył się z 39 lat w roku 1990 do ponad 45 lat w roku 2007. W roku 2020 »przeciętny Saksończyk« będzie miał prawie 50 lat.

Przegląd istotnych danych liczbowych dotyczących demograficznej sytuacji Saksonii znajduje się na kolejnych stronach.

Liczba starszych osób zwiększa się cały czas

Ludność Saksonii w latach 2006 i 2020 z podziałem na wiek i płeć, dane na rok 2020 na podstawie 4 zregionalizowanej prognozy dot. rozwoju ludności dla Kraju związkowego Saksonii, wariant 3 (podstawowe założenia zgodnie z 11 skoordynowaną procedurą przewidywania rozwoju ludności Federalnego Urzędu Statystycznego wariant 1 W1)

Ludność Saksonii w latach 2006 i 2020 z podziałem na wiek i płeć, dane na rok 2020 na podstawie 4 zregionalizowanej prognozy dot. rozwoju ludności dla Kraju związkowego Saksonii, wariant 3 (podstawowe założenia zgodnie z 11 skoordynowaną procedurą przewidywania rozwoju ludności Federalnego Urzędu Statystycznego wariant 1 W1)
(© Federalny Urząd Statystyczny Wolnego Kraju Związkowego Saksonii : Ilustracja Państwowa Kancelaria w Saksonii)

Liczba mieszkańców Saksonii będzie się nadal zmniejszać

Wzrost liczby ludności tylko w Lipsku i Dreźnie

Ludność Saksonii w latach 2006 i 2020 z podziałem na wiek i płeć, dane na rok 2020 na podstawie 4 zregionalizowanej prognozy dot. rozwoju ludności dla Kraju związkowego Saksonii, wariant 3 (podstawowe założenia zgodnie z 11 skoordynowaną procedurą przewidywania rozwoju ludności Federalnego Urzędu Statystycznego)

Ludność Saksonii w latach 2006 i 2020 z podziałem na wiek i płeć, dane na rok 2020 na podstawie 4 zregionalizowanej prognozy dot. rozwoju ludności dla Kraju związkowego Saksonii, wariant 3 (podstawowe założenia zgodnie z 11 skoordynowaną procedurą przewidywania rozwoju ludności Federalnego Urzędu Statystycznego)
(© Federalny Urząd Statystyczny Wolnego Kraju Związkowego Saksonii : Ilustracja Państwowa Kancelaria w Saksonii)

Mieszkańców tracić będą powiaty wolnego miasta Chemnitz do roku 2020, podczas gdy w przypadku dużych miast takich jak Lipsk i Drezno oczekiwany jest przyrost liczby mieszkańców.

Liczba ludności w Saksonii spada

Bevölkerung des Freistaates Sachsen 1990 bis 2020

Bevölkerung des Freistaates Sachsen 1990 bis 2020
(© Dane: Federalny Urząd Statystyczny Wolnego Kraju Związkowego Saksonii : Ilustracja Państwowa Kancelaria w Saksonii)

Stosunek pokoleń w porównaniu w odniesieniu do lat 1990 do 2020

1990-2005: Prognoza dot. ludności: 2010-2020 Dane na podstawie 4 zregionalizowanej prognozy ludności dla Wolnego Państwa Saksonia, wariant 3 [podstawowe założenia na podstawie 11 skoordynowanych obliczeń federalnego]

1990-2005: Prognoza dot. ludności: 2010-2020 Dane na podstawie 4 zregionalizowanej prognozy ludności dla Wolnego Państwa Saksonia, wariant 3 [podstawowe założenia na podstawie 11 skoordynowanych obliczeń federalnego]
(© Federalny Urząd Statystyczny Wolnego Kraju Związkowego Saksonii : Ilustracja Państwowa Kancelaria w Saksonii)

Udział starszych osób w przypadku całości społeczeństwa rośne. Średni wiek mieszkańca Saksonii także wzrasta

Znów wzrasta odsetek urodzeń w Saksonii

Łączna liczba urodzeń jest wslaźnikiem częstotliwości urodzeń. Sygnalizuje jaka liczba dzieci byłaby jest przez kobietę w trakcie jej życia z uwzględnieneim wskaźników płodności obowiązujących od 16 do 50 roku życia.

Łączna liczba urodzeń jest wslaźnikiem częstotliwości urodzeń. Sygnalizuje jaka liczba dzieci byłaby jest przez kobietę w trakcie jej życia z uwzględnieneim wskaźników płodności obowiązujących od 16 do 50 roku życia.
(© Dane: Federalny Urząd Statystyczny Wolnego Kraju Związkowego Saksonii : Ilustracja Państwowa Kancelaria w Saksonii)

Znów wzrasta odsetek urodzeń w Saksonii To jednak nie wystarczy aby zapewnić zachowanie ludności.

Marginalspalte


Illustration

© Institution