1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Polityka i społeczeństwo

Saksonia jest najstarszym Wolnym Państwem w Niemczech. Wolne Państwo to odpowiednik francuskiego słowa »republique«. Podkreśla, że kraj rządzony jest przez wolnych obywateli nie zaś suwerena.

Ustawodawstwo, rząd i administracja

Najwyższą reprezentacją kraju jest saksoński Landtag w funkcji parlamentu. Konstytucja oznacza Landtag jako miejsce tworzenia się woli politycznej, podlega mu kontrola władz ustawodawczych  i wykonawczych. Prezes rady ministrów wybierany przez Landtag a także ministrowie tworzą rząd, najwyższą władzę wykonawczą w kraju.

Landtag wybierany jest na pięć lat i liczy w aktualnej czwartej kadencji (2004-2009) łącznie 124 posłów. Od ostatnich wyborów do Landtagu CDU i SPD zajmują łącznie 68 miejsc i tworzą koalicję rządową. Prezes rady ministrów przejmuje kompetencje w zakresie wytycznych i ponosi odpowiedzialność za zasadniczy kierunek polityki. Administracja podlega rządowi kraju i realizowana jest w podległych urzędach przez gminy, powiaty i inne gminne organizacje.

Ludność

W Saksonii nie mieszkają Saksończycy, są tutaj tzw. Vogtländer, Sorben, Erzgebirgler, Meißner, Oberlausitzer, Niederschlesier i inni. Kultywują tradycję i dialekty.

Wolne Państwo liczy prawie 4,3 miliona mieszkańców (stan: 2006) a zagęszczenie wynosi 233 mieszkańców na metr kwadratowy, to najwięcej ludności i największe zagęszczenie wśród nowych krajów federacji pomijając Berlin. Na ogólnoniemieckiej płaszczyźnie Saksonia zajmuje środkowe miejsce pod względem liczby ludności i gęstości zaludnienia.

W Saksonii istnieją trzy obszary zagęszczenia, górna dolina Łaby między Pirna i Meißen, miasto Lipsk oraz południowo zachodni obszar między Chemnitz i Zwickau. Słabo zaludnione są tereny północne, Lausitz, region między Grimma, Torgau i Döbeln lub Erzgebirge.

Łużyczanie

Zarówno w Saksonii jak i sąsiedniej Brandenburgii znajduje się ojczyzna mniejszości narodowej – Łużyczan- zachodniosłowiańskiego ludu. Zwiedzający w Lausitz widzą dwujęzyczne nazwy ulic, drogowskazów, nazw miejscowości. Od czasu do czasu spotyka się ludzi w tradycyjnych strojach tzw. Tracht, w szczególności na Wielkanoc, kiedy odbywają się liczne święta, np. konny przejazd wielkanocny, który ma miejsce w wielu gminach, a przy tym kultywowane są zwyczaje jak np. malowanie jaj. Jedna trzecia z 60000 łużyczan mieszka we wschodnio-saksońskim regionie Oberlausitz z centrum w Bautzen. Kultura zgodnie z konstytucją znajduje się pod ochroną. Życie kościelne ma centralne znaczenie dla Łużyczan, przy czym w zależności od regionu dominuje wyznanie katolickie lub ewangelickie.

Marginalspalte


Illustration

© Institution