1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Ośrodek gospodarczy

Struktura gospodarcza

Saksonia jest konkurencyjnym na arenie międzynarodowej ośrodkiem technologicznym. Dziś motorem gospodarki jest tam pięć dużych rejonów gospodarczych z trzema centrami miejskimi.

Pomiędzy Dreznem a Freiburgiem zlokalizowane są przede wszystkim zakłady mikroelektroniki i elektrotechniki (»Silicon Saxony«). Swoje zakłady założyły tu największe firmy z branży, m.in. AMD, Qimonda, Advanced Mask Technology Center, Siltronic oraz SolarWorld AG. Rejon gospodarczy północno-zachodniej Saksonii obejmuje metropolię handlową Lipsk, która stała się ośrodkiem mediów i usług finansowych. W położonych w środkowej Saksonii skupiskach wokół Chemnitz oraz Zwickau tradycyjnie koncentruje się przemysł maszynowy i motoryzacyjny Saksonii. Wokół tych centrów tworzy się coraz więcej regionalnych sieci zakładów. Tego typu rozwój następuje przykładowo w obszarze mikroelektroniki za sprawą przedsiębiorstw w Dreźnie i Freiburgu, w przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym w Chemnitz i Zwickau, a także w medialnym centrum w Lipsku.

Wspieranie gospodarki

Od roku 1991 krajowa spółka Wsparcie Gospodarcze Saksonii (WFS) wspiera krajowych i zagranicznych inwestorów oraz saksońskie gminy i firmy. W tym celu WFS ściśle współpracuje z komunalnymi podmiotami wspierającymi gospodarkę.

W sprawie pytań odnośnie wsparcia przedsiębiorców pomocą służy Saksoński Bank Odbudowy (Sächsische Aufbaubank). Wsparcie otrzymują gospodarka, technologie, gospodarka zewnętrzna, rynek pracy, budowa egzystencji (przede wszystkim szkolenia dotyczące budowania egzystencji) oraz mała i średnia przedsiębiorczość. Oferuje się zarówno pomoc przy konsolidacji, jak i udziały i poręczenia. Współpraca w dziedzinach produkcji i innowacji wspierana jest finansowo i otrzymuje dodatkowe bodźce w postaci wspieranych przez państwo sieci zakładów. Pomocna przy wyszukiwaniu dostępnych środków z różnych programów jest baza danych o dostępnych środkach wsparcia.

Marginalspalte


Illustration

© Institution