1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Struktura ludności

Piramida ludności

Piramida ludności
(© Urząd Statystyczny Saksonii)

Piramida wieku Saksonii – jest jak w przypadku większości nowych krajów związkowych – bardzo nieregularna. Bardzo głębokie wcięcia występują dzisiaj wśród osób 60-letnich (2 wojna światowa), 35 letnich (antykoncepcja) oraz 0-15 letnich (spadek urodzeń po przełomie). Spadek w okresie 2 wojny światowej byłby jeszcze większy gdyby nie to, że 997.798 wypędzonych ze Śląska, Pomorza i Sudetów osiedliło się w Saksonii. Odpowiadało to w roku 1949 17,2% ludności (Źródło: Archiwum Federalne).

W roku 2006 małżonka miała niemal połowa dorosłych mieszkańców Saksonii (45,7%), więcej niż 1/3 nie (38,7%), pozostała część była rozwiedziona (7,3%) lub owdowiała (8,3%). W Saksonii w porównaniu z innymi krajami związkowymi mieszka stosunkowo niewielu obcokrajowców, ich udział w 2007 wyniósł niecałe 3%. Największą grupę obcokrajowców tworzą Wietnamczycy w liczbie prawie 11%.

Marginalspalte


Illustration

© Institution