1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Partie i związki

Partie

Podział miejsc w Landtagu (stan: 2009)

Podział miejsc w Landtagu (stan: 2009)
(© Urząd Statystyczny Saksonii)

Decyzyjna rola CDU w Saksonii nie wynika z historycznych korzeni lub też zakotwiczenia w określonym środowisku. Najpierw to były kanclerz Niemiec Helmut Kohl (CDU) był zagorzałym zwolennikiem zjednoczenia Niemiec, później rolę tę przejął pierwszy prezes rady ministrów Kurt Biedenkopf (CDU). Do tego dochodzi przejęta od partii NRD w roku 1990 struktura organizacyjna, która w dużym stopniu była funkcjonalna.

Mimo zmniejszającej się liczby członków po przełomie partia była w stanie uzyskać w ramach wyborów do Landtagu w latach 1994 i 1999 nie tylko wszystkie mandaty bezpośrednie ale także uzyskać w 50 względnie 49 na 60 okręgów wyborczych absolutną większość. W wyborach 2004 partia po raz pierwszy straciła bezwzględną większość i zawiązała koalicję z SPD. SPD dopiero w maju 1990 utworzyła związek krajowy i musiała rozpocząć tworzenie struktury organizacyjnej w Saksonii od zera. Podczas wyborów do Landtagu w roku 1994, SPD zajmująca miejsce jako druga siła polityczna przed PDS, straciła w toku wyborów do Landtagu 1999 wiodącą rolę opozycji na rzecz partii wywodzącej się z SED. W roku 2004 SPD musiała znieść ponownie najgorszy wynik wyborczy w porównaniu z wszystkimi krajami związkowymi.

Linke.PDS (w tej chwili: DIE LINKE.) powstała w sierpniu 1990 z połączenia trzech byłych organizacji regionalnych partii SED. Partia poprawiła wynik wyborczy podczas wyborów do Landtagu w roku 2004 o 1,4% w stosunku do roku 1999 i dysponuje w Landtagu dwa razy większą liczbą mandatów niż SPD.

W roku 1990 sächsischen Grünen, Demokratie Jetzt i Neues Forum (nazwy partii) wystąpiły w toku wyborów do Landtagu jedynie na listach. Uzyskały wtedy 10 mandatów. Z tych trzech organizacji założono we wrześniu 1991 partię BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN tworząc wiosną 1992 organizację ogólnokrajową. Podczas wyborów do Landtagu w roku 1994 spory w zakresie prawa obywatelskiego i ruchów na rzecz ochrony środowiska doprowadziły do sytuacji, w której partia Bündnisgrünen nie dostała się do parlamentu kraju Także wynik z roku 1999 nie był wystarczający, by dostać się do saksońskiego Landtagu. W roku 2004 partia odniosła jednak sukces uzyskując 5,1%.

FDP w Saksonii powstała w roku 1990 z połączenia Bund Freier Demokraten (zjednoczony blok LDPD i NDPD), założonej na początku 1990 partii Ost-FDP i partii Neue Formuspartei. W tej sytuacji partia dostała się do Landtagu w roku 1990, co jednak w kolejnych wyborach nie zakończyło się już sukcesem. 2004 partia ponownie dostała się do Landtagu uzyskując 5,9%.

NPD, założona w roku 1990 w Saksonii po raz pierwszy uzyskała miejsca w Landtagu w roku 2004. Zgodnie z kontrolą urzędu ds. ochrony konstytucji odrzuca ona demokrację parlamentarną jednak została wybrana demokratycznie. Nadal znajduje się pod obserwacją saksońskiego urzędu ds. ochrony konstytucji.

Zrzeszenie związków zawodowych chce tworzyć solidarne społeczeństwo

Do Niemieckiego Zrzeszenia Związków Zawodowych (NZZZ) w Wolnym Państwie Saksonii należy osiem pojedyńczych związków obejmujących 300.000 członków. Największy związek zawodowy to centrum usługowe związków ver.di liczące ponad 100.000 członków. Związki zawodowe pragną sobcjalnego współistnienia. Autonomia w zakresie uzgodnień zawieranych z pracownikami stanowi istotną podstawę socjalnej demokracji i jest ujęta konstytucyjnie. Związki zawodowe walczą w toku negocjacji z pracodawcami o poprawę warunków pracy, lepsze płace i wynagrodzenia, wiążące regulacje w zakresie czasu pracy, rocznych premii oraz ochrony przed zwolnieniami i restrukturyzacją. Duża sieć związków zawodowych pozwala na zaoferowanie członkom wsparcia praktycznie w każdym zakresie. Także poza codziennym dniem pracy członkowie związków zawodowych mogą korzystać z usług tejże sieci. Ochrona pracy, ochrona praw socjalnych, kształcenie ustawiczne, wspieranie studiów to tylko niewielki fragment zadań związków zawodowych.

Związki przedsiębiorstw (stan: sierpień 2006)

Organizacje przedsiębiorst rozmieszczone są zgodnie z podziałem obszarów rządowych na Drezno, Lipsk i Chemnitz. Zgodnie z tym istnieją trzy izby przemysłowo-handlowe oraz trzy izby rzemieślnicze. Realizacji interesów pracodawców w Saksonii poświęca się Związek gospodarki Saksonii e.V. (VSW), założone w roku 1998 jako główna organizacja związków pracodawców i gospodarki Saksonii. VSW pracuje jako reprezentacja Federalnego związku niemieckich związków pracodawców e.V. (BDA) oraz Federalnego związku niemieckiego przemysłu e.V. (BDI). Związek przedsiębiorców Saksonii e.V. reprezentuje od roku 1990 interesy członków ponad branżami, przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw.

Marginalspalte


Illustration

© Institution