1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

E-Government

E-Governmenmt

E-Governmenmt
(© Państwowa Kancelaria w Saksonii)

Jako E-Government określa się realizację procedur administracyjnych – indywidualnych usług jak i kompleksowych procesów decyzyjnych oraz prezentowanie ofert wspierania demokratycznej kultury społeczeństwa, z wykonaniem w większości z zastosowaniem elektronicznych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (między innymi przez internet).

E-Government nie jest celem samym w sobie. Umożliwia zarządzanie, świadczenie usług dla obywateli i przedsiębiorstw 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu online, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze po obu stronach. E-Government sprawia, że konieczna jest ścisła współpraca na wszystkich płaszczyznach administracyjnych. Ma to miejsce w ramach wspólnej inicjatywy »interaktywna Saksonia 2.0« Wolnego Państwa oraz urzędów miast i gmin. W ramach tych działań rząd państwa przekazuje do dyspozycji scentralizowaną platformę E-Government z komponentami Urząd24, serwis formularzy, Content Management System, Elektroniczny podpis i szyfrowanie, platforma do wnoszenia płatności i geoportal. Za ich pomocą wszystkie urzędy kraju mogą ułatwić obywatelom i przedsiębiorstwom dostęp do usług elektronicznych rezygnując z czynności zbędnych.

Plany z roku 2003 względnie 2004 w zakresie wdrażania E-Government są nadal wprowadzane na płaszczyźnie administracyjnej. Z planowanych do tej pory ok. 200 procedur E-Government do roku 2007 zrealizowano już 92. I tak obywatele i przedsiębiorstwa mogą uzyskać przez Internet wgląd do istotnych przepisów Wolnego Państwa Saksonia lub też uzyskać informacje w zakresie nadmiernych stanów wody (wycofanie komunikatów o zagrożeniu, wprowadzanie komunikatów o zagrożeniu, powiadomienia o stanie wody w Łabie, powiadomienia o stanie wody) z krajowego centrum informującego o stanie wody.

Wolne Państwo Saksonia dysponuje bardzo nowoczesną Saksońską Siecią Administracji (SVN). W tym stale dostępnym redundantnym serwisie po raz pierwszy dochodzi do transferu danych i komunikatów pracowników w ramach protokołu IP stosowanego w administracji krajowej Saksonii. Przy tym dane są wymieniane w taki sposób, jakby wszyscy znajdowali się tylko w jednym budynku. Saksońska sieć administracyjna jest utworzona na bazie technologii Ethernet i służy do utworzenia sieci dużych centrów w stolicy Drezna z zapewnieniem obwodnicy internetowej o dużej przepustowości. Aby zapewnić efektywną koordynację w zakresie administracji szkolnej także ona podłączona jest do sieci. Łącznie w sieci zintegrowanych jest 2.500 instytucji. Poza tym pracownicy sieci wyposażeni będą w nowoczesną telefonię IP, obsługującą dodatkowe usługi jak na przykład usługa wideokonferencji.

W Wolnym Państwie Saksonii udało się po raz pierwszy przygotowanie możliwości podłączenia wszystkich gmin. Przy tym przekazane do dyspozycji przyłącza zgodne są z zapotrzebowaniem danego regionu. Ponadto centralne działy usług oraz dostęp do administracji krajowej tworzone są wspólnie z regionami. Integracja platformy E-Government w ramach platformy centralnych usług zapewnia krótki czas komunikacji. Tym samym tworzone są najlepsze założenia dla skutecznej komunikacji między administracją krajową i gminami. Dzięki temu administracja kraju Wolnego Państwa Saksonii oraz gminy dysponują nowoczesną i przyszłościową platformą sieciową. Elastyczny projekt sieci jest opracowany w taki sposób aby zapewnione było nie tylko połączenie z siecią TESTA ale także infrastrukturą DOI federacji. Tym samym możliwa jest bezproblemowa wymiana danych między administracją federacji i innymi krajami europejskimi.

Marginalspalte


Illustration

© Institution