1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Saksonia otwarta na świat

Demokracji, tolerancji i otwartości na świat nie można narzucić z góry. Obywatelki i obywatele muszą żyć w tolerancji i otwartości na świat i odpowiadać za swoją demokrację.

Aby wspierać stowarzyszenia, związki, gminy oraz inicjatywy angażujące się przeciwko prawicowemu ekstremizmowi, antysemityzmowi i wrogości wobec obcych lub działające prewencyjnie przeciwko powstaniu takich ruchów, które już zwróciły się o z prośbą o wsparcie lokalnych struktur demokratycznych i wspierają własną inicjatywę, odwagę cywilną, obywatelskie zaangażowanie i współdecydowanie, Republika Saksonii rozpoczęła w roku 2005 krajowy program »Saksonia otwarta na świat« z roczną dotacją na poziomie 2 mln Euro. Dzięki temu programowi można było do tej pory wesprzeć około 80 projektów rocznie.

Akcje, które uzyskały wsparcie dzięki temu programowi, dotarły do około 60.000 mieszkanek i mieszkańców Saksonii. Wiele małych placówek przyzakładowych i mobilnych poradni pomaga na miejscu w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego tak, aby obywatelki i obywatele mieli własny wkład w swoją społeczność i angażowali się w publicznych związkach i gremiach na poziomie gminy. Walka z prawicowym ekstremizmem jest logiczną konsekwencją tych czynności, a tolerancja i demokracja stoją w sprzeczności z zasadą przywództwa. Wnioski o wsparcie można składać w dowolnym czasie. O przydziale środków decyduje złożona z 9 członków rada.

  • SymbolAdres pocztowy:
    Archivstrasse 1, 01095 Dresden

Marginalspalte


Illustration

© Institution