1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sport

Wspieranie i promocja sportu jest celem zapisanym w saksońskiej konstytucji. W artykule 11 mowa jest o tym, że: »Dostęp […] do sportu powinien być umożliwiony całemu narodowi«. Z osiągnięcia tego celu korzyści czerpie całe społeczeństwo: dzieci i młodzież mogą przeżywać radość z ruchu, a pracodawcy cenią zdrowych, umotywowanych i zdolnych do pracy zespołowej pracowników – młodzi i starsi zachowują wspólnie sens i radość życia.

Sport w szkole jest często pierwszą szansą na zachęcenie dzieci do regularnego ruchu. Saksonia jest jednym z niewielu krajów związkowych, który wprowadził w szkołach 3 godziny wychowania fizycznego tygodniowo (do 7-ej klasy). Ponadto ponad 150.000 uczennic i uczniów korzysta rocznie z możliwości uczestnictwa w międzyszkolnych zawodach sportowych - w szczególności w zawodach szkół rozgrywanych na poziomie federalnym »Młodzież trenuje na Olimpiadę«.

Niezależnie od tego, czy chce się wypróbować różne możliwości, czy jest się już zdecydowanym na konkretną dyscyplinę, w zespołach i stowarzyszeniach zarejestrowanych przez krajowy związek sportowy Sachsen e. V. na pewno każdy znajdzie odpowiednią dla niego dyscyplinę. Krajowy związek sportowy Sachsen e. V. posiada 553.265 członków w 4.395 zespołach i stowarzyszeniach sportowych i jest tym samym największą organizacją obywatelską w Republice Saksonii. 85.000 wolontariuszy angażuje się między innymi jako prowadzący ćwiczenia, trenerzy, sędziowie lub członkowie zarządów zespołów i związków. Pod egidą krajowego związku sportowego Sachsen e. V. organizowany jest zarówno sport masowy jak i wyczynowy.

Saksonia ma najlepsze warunki do wspierania szczególnych sportowych talentów. W szkołach o podkreślonym profilu sportowych (sześć gimnazjów każdorazowo z jedną współpracującą szkołą średnią) kształcenie i organizacja szkolnych procesów ukierunkowane są na wspieranie talentów. Silne punkty rozwoju olimpijczyków - Lipsk oraz Chemnitz/Drezno gwarantują rozwój atletów - kandydatów do kadry narodowej. Zestawienie najpopularniejszych sportów w Republice Saksonii daje się łatwo zauważyć: saksońscy sportowcy tacy jak Katarina Witt, Michael Ballack, Lars Riedel, Ricco Groß, Jens Weißflog czy Sylke Otto należeli w swoich dyscyplinach do światowej czołówki. Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w roku 2008 pozwoliły 22 saksońskim atletom zabłysnąć na arenie międzynarodowej. W sumie od roku 1896 340 saksońskich sportowców wywalczyło 514 medali w 33 dyscyplinach w letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich.

Warunkiem do uprawiania sportu masowego i wyczynowego jest odpowiadająca potrzebom i istniejąca przez długi okres czasu infrastruktura sportowa. Na budowę i renowację instalacji i urządzeń sportowych Republika Saksonii przeznaczyła w minionych 10 latach środki z (krajowe, federalne, unijne) w wysokości około 202 mln Euro. Oprócz sportu zorganizowanego Republika Saksonii oferuje również liczne możliwości indywidualnego uprawiania sportu. Ciągnące się kilometrami ścieżki dla rowerzystów i skaterów powstały zarówno na Łużycach jak i na pokrytych jeziorami terenach w pobliżu Lipska. Do uprawiania sportów zimowych do dyspozycji jest ponad 1000 km tras w Rudawach i w górach okolic Zittau oraz Vogtland – poza tym zapaleni narciarze mogą korzystać z ponad 100 wyciągów.

Saksonia - kraj sportu

W szkole, w zespole, z przyjaciółmi czy z rodziną - w Republice Saksonii istnieją najlepsze warunki do uprawiania sportu.

Marginalspalte


Illustration

© Institution