1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Edukacja i nauka

Szkoły i sposoby edukacji

W saksońskich szkołach wiele dróg prowadzi do sukcesu. Różnorodność, przepustowość i możliwość dostosowania sprawiają, że wydajność całości systemu edukacji Saksonii jest wysoka z zapewnieniem specjalistycznej oferty całodziennej. Wyczerpujące prezentacje szkół oferują odpowiedniprzegląd i pozwalają na porównanie ofert i koncepcji przez rodziców i uczniów.

Nauka i badania

Poza uczelniami wyższymi 50 badawczych ośrodków pozauniwersyteckich przyczynia się do osiągania sukcesów naukowych. W żadnym innym kraju związkowym nie ma takiej różnorodności. Bliska współpraca między uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi odzwierciedlana jest np.  we wspólnym powoływaniu instytucji i obecności innowacyjnych związków zawodowych.

Marginalspalte


Illustration

© Institution