1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Budżet krajowy Saksonii

Szczegółowy widok mozaiki znajdującej się na szczycie budynku ministerialnego: Fortuna (l.) wysypuje przed Saksonią swój róg obfitości, którego zawartość ma wesprzeć budżet krajowy.

Szczegółowy widok mozaiki znajdującej się na szczycie budynku ministerialnego: Fortuna (l.) wysypuje przed Saksonią swój róg obfitości, którego zawartość ma wesprzeć budżet krajowy.
(© Rainer Boehme)

Pieniądz to podstawa!

Tylko poprzez połączenie relatywnie wysokiej ilości inwestycji z możliwie jak najniższym nowym zadłużeniem można pozostawić przyszłym pokoleniom dobrą podstawę materialną, bez tworzenia niemożliwej do zapłaty góry długów. Dlatego saksoński rząd krajowy prowadzi politykę finansową uwzględniającą przyszłe pokolenia.

Podwójny budżet Saksonii

Od 1999 roku w Saksonii przygotowywany jest i uchwalany przez gabinet saksoński podwójny budżet. Następnie przekazywany jest do konsultacji i zatwierdzenia przez Landtag Saksonii (parlament krajowy). Jeśli budżet kraju związkowego zostanie uchwalony, uzyskuje moc prawną.

Średnioterminowe planowanie finansowe

Krajowe Ministerstwo Finansów Saksonii corocznie tworzy plany średnioterminowe. Ich zadaniem jest uwzględnianie możliwych zmian, wykraczając poza aktualny horyzont czasowy i poprzez oszczędne planowanie wydatków zapewnić polityczne pole działania dla rządu krajowego Saksonii.

Marginalspalte


Illustration

© Institution