1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Pałace, zamki i ogrody w Saksonii

Utrzymanie i prezentacja zamków, pałaców i ogrodów jest jednym z najpiękniejszych zadań, jakie stawia sobie Wolny Kraj Związkowy Saksonia w ramach zakładu »Krajowe pałace, zamki i ogrody Saksonii«. Wolny Kraj Związkowy Saksonia jako właściciel wszystkich państwowych pałaców, zamków i ogrodów reprezentowany jest przez Krajowego Ministra Finansów Saksonii.
Wraz z utworzeniem zakładu krajowego »Państwowe pałace, zamki i ogrody Saksonii« 1. stycznia 2003 roku wybrano dwustopniową organizację między Krajowym Ministerstwem Finansów Saksonii a zakładem krajowym. Daleko idące kompetencje zostały przekazane przez sprawujące nadzór służbowy i finansowy Ministerstwo Finansów na rzecz zakładu krajowego. Te nowe kompetencje i większa autonomia obejmujące szeroko pojęte budżetowanie, odpowiedzialność personalną, znaczne uprawnienia w dokonywaniu czynności prawnych itd. zbiegają się z przejęciem większej odpowiedzialności. W ten sposób spełnione zostały cele nowoczesnej organizacji administracyjnej!
Wraz z utworzeniem krajowego zakładu Krajowe Ministerstwo Finansów Saksonii wycofało się w znacznym stopniu z operacyjnego zadania zarządzania pałacami, zamkami i ogrodami. Zadania realizowane przez odpowiedni referat odpowiadają zadaniom udziałowca spółki z o.o. Dane warunki uzyskania zgody w ramach zarządzania lub przy czynnościach prawnych są ustalone w statucie i regulaminie zakładu krajowego. Poza tym realizowany jest controlling strategiczny. Podstawą sterowania są zawarte z zakładem krajowym umowy cywilne.

Marginalspalte


Illustration

© Institution