1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Chemnitz

W przemyśle maszynowym zatrudnieni są pracownicy o wysokich kwalifikacjach

W przemyśle maszynowym zatrudnieni są pracownicy o wysokich kwalifikacjach
(© Rainer Weisflog)

Maszyny

Gdy złoża srebra na obszarze Erzgebirge zostały wyczerpane w 17 wieku rozpoczęto poszukiwania nowego źródła dochodu. Niektórzy tworzyli dzieła z drewna inni z metalu. Inżynierowie budowali maszyny, które skutecznie konkurowały z angielskimi produktami tworząc miastu opinię niemieckiego Manchesteru.

najpierw zaimportowano maszyny tkackie z Anglii. Jednak z zakładów naprawczych rozwinęły się samodzielne zakłady produkcujące maszyny tkackie.

Dzisiaj w instytucie badań nad materiałami Saksonii  opracowywane są innowacyjne materiały i sprzedawane na całym świecie. Znaczący dla lokalnej i regionalnej struktury gospodarczej jest przemysł ciężki. Ale także przemysł ogniw słonecznych ma tutaj w Chemnitz swoje miejsce produkcji.

Chemnitz w poprzednich latach było jednym z najszybciej rozwijających się niemieckich miast.

W 2003 utworzono centra miejskie o nowej strukturze co spowodowało, że mieszkańcy Chemnitz szczególnie cenią obszary leśne, zielone i parki. Więcej niż 10 000 studiujących wypełnia sale Uniwerystetu w Chemnitz. W laboratoriach oraz instytutach badawczych opracowuje się stale nowe produkty i procedury, które zapewniają miastu przyszłość uznanego ośrodka naukowego i gospodarczego.

Marginalspalte


Illustration

© Institution