1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Saksonia po 1990

Wolne Państwo po zjednoczeniu

Wraz ze zjednoczeniem zakładane jest Wolne Państwo Saksonia w październiku 1990 a Kurt Biedenkopf (CDU) zostaje pierwszym Prezesem rady ministrów. Dwa lata później Wolne Państwo uzyskuje konstytucję. Georg Milbradt (CDU) zastępuje od kwietnia 2002 Kurta Biedenkopfa na stanowisku Prezesa rady ministrów. Od wyborów do Landtagu 2004 wspólnie rządzą CDU i SPD. 28 maja 2008 Milbradt przekazuje urzędy następcy Stanislawowi Tillichowi.

3. październik 1990 Po włączeniu NRD do Republiki Federalnej Niemiec oraz przystąpieniu do ustawy zasadniczej Kraj Saksonia staje się krajem republiki federalnej. Wolne Państwo zostaje ponownie utworzone.

14. październik 1990 wybory do Landtagu: CDU 92, SPD 32, PDS 17, B’90/Grüne 10, FDP 9

8. listopad 1990 Zaprzysiężenie gabinetu rządzonego przez wybranego 27 października Prezesa rady ministrów Kurta Biedenkopfa (CDU).

6. czerwca 1992 Konstytucja Wolnego Państwa Saksonii wchodzi w życie.

11. wrzesień 1994 wybory do Landtagu z rozmieszczeniem miejsc: CDU 77, SPD 22, PDS 21. Kurt Biedenkopf znów jest szefem gabinetu w Saksonii.

19. wrzesień 1999 Potwierdzenie samodzielnych rządów CDU pod rządami Kurta Biedenkopfa w Saksonii CDU 76, SPD 14, PDS 30.

16. styczeń 2002 Kurt Biedenkopf oświadcza, że rezygnuje z dniem 18 kwietnia z funkcji Prezesa rady ministrów.

18. kwiecień 2002 Georg Milbradt (CDU) wybierany jest na Prezesa rady ministrów Saksonii

19. wrzesień 2004 podczas wyborów do Landtagu CDU traci bezwzględną większość. Zawiera koalicję z SPD. Podział miejsc CDU 55, PDS 31, SPD 13, NPD 12, FDP 7, Grüne 6. Georg Milbradt 10 listopada zostaje zatwierdzony na Prezesa rady ministrów.

14. kwiecień 2008 Georg Milbradt rezygnuje z funkcji szefa rządu i przewodniczącego saksońskiej CDU od 24 względnie 28. maja

28. maj 2008 Stanislaw Tillich (CDU) zostaje nowym Prezesem rady ministrów Wolnego Państwa Saksonii.

30. sierpień 2009 Wybory do Landtagu z następującym rozkładem miejsc: CDU 58, LINKE 29, FDP i SPD po 14, Grüne 8, NPD 7. Koalicja z FDP. Dnia 29 września 2009 Stanislaw Tillich (CDU) ponownie zostaje Prezesem rady ministrów.

Marginalspalte


Illustration

© Institution