1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Saksonia 1945-1990

Okres powojenny i NRD

W lipcu 1945 Saksonia stała się częścią sowieckiej strefy okupacyjnej i uzyskała nową konstytucję. Po założeniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej poszczególne kraje zostały zlikwidowane. Saksonia została podzielona na obszary Drezna, Lipska i Chemnitz/Karl-Marx-Stadt . Powstanie ludowe z 17 czerwca 1953 zostało brutalnie stłumione także w Saksonii. Pokojowa rewolucja z roku 1989 zaczęła się w Saksonii. Poniedziałkowe demonstracje przeciwko rządowi SED rozpoczęły się w Lipsku, Plauen i Dreźnie i przeniosły na całe NRD przyczyniając się decydująco do końca reżimu SED.

3. lipca 1945 Saksonia stała się częścią sowieckiej strefy okupacyjnej (SBZ)

9. lipca 1945 utworzono administrację państwową pod wodzą Rudolfa Friedrichsa (SPD/1946 SED)

20. październik 1946 wybory do Landtagu: SED 59, LDPD 30, CDUD 28, Bauernhilfe 2, Kulturbund 1 Mandat

28. lutego 1947 wprowadzenie nowej konstytucji kraju Saksonii w Landtagu

7. październik 1949. Po założeniu NRD Saksonia staje się krajem NRD.

23. lipiec 1952 likwidacja krajów NRD w ramach reformy administracyjnej. Saksonia dzielona jest na regiony Drezno, Lipsk ,Chemnitz (1953-90 Karl-Marx-Stadt)*.

17. czerwiec 1953 Görlitz i Niesky to saksońskie centra powstania narodowego z  17  czerwca 1953, które zostało krwawo stłumione.

1989 Demonstracje poniedziałkowe przeciwko rządowi SED obejmują całe NRD sięgając z Lipska Plauen i Drezna. Pokojowa rewolucja kończy ostatecznie panowanie SED.

18. marzec 1990 W NRD wybierana jest pierwsza Wolna Izba Narodowa. Zwycięzcą jest »Allianz für Deutschland«, skłądający się z  Christlich-Demokratischer Union (CDU-Ost), Deutscher Sozialer Union (DSU) i Demokratischen Aufbruch (DA).

1. lipiec 1990 Unia monetarna, gospodarcza i socjalna między RFN i NRD wchodzi w życie.

Marginalspalte


Illustration

© Institution