1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Saksonia w okresie Republiki Weimarskiej 1918-1933

Narodziny Wolnego Państwa

Po zakończeniu monarchii Hermann Fleißner (SPD)  powołał w cyrku Sarrasani Republikę Saksonii. Wskutek tego zakładane jest Wolne Państwo Saksonia i uzyskuje własną konstytucję. Jako część republiki Weimarskiej Saksonia zostaje dołączona ściśle do rzeszy i traci niezależność militarną, kolejową i finansową. W roku 1923 po wystąpieniach w związku z inflacją ogłasza się w Rzeszy Niemieckiej stan wyjątkowy. Ze strachu przed rozruchami lewicowych rewolucjonistów wojska zajmują na krótki czas Wolne Państwo (Egzekucja Rzeszy) Ostatni król saksoński Fryderyk August  III umiera w roku 1932.

10. listopad 1918 Decyzją zjednoczonej rewolucyjnej rady robotników i żołnierzy (Rechte, Zentrum, SPD)król zostaje odwołany a monarchia zlikwidowana. W cyrku Sarrasani  Herrmann Fleißner (SPD) powołuje republikę.

13. 1409 Studenci i profesorowie z Pragi uzyskują w Lipsku uniwersytet.

15. listopad 1918 Po powołaniu republiki (10.11) i abdykacji króla Fryderyka Augusta (13.11.) rządy przejmuje po trzech przedstawicieli USPD i SPD.

28. listopad 1918 Wprowadzenie ogólnego, równego, pośredniego i tajnego prawa do głosowania w stosunku równym dla mężczyzn i kobiet powyżej 21 roku życia.

19. styczeń 1919 Wybóry do Niemieckiego Zgromadzenia Narodowego: SPD 17, Bürgerliche 12, USPD 3 Mandaty

22. styczeń 1919 Po odwołaniu reprezentantów USPD (16.1) Georg Gradnauer tworzy rząd SPD.

2. styczeń 1919 Saksońskie Wybory do Izby Narodowej: SPD 42, USPD 15, DDP 22, DNVP 13, DVP 4 Mandaty

25. styczeń 1919 Tworzy się Izba Narodowa, przedstawiciele ludowi zostają odwołani. Dnia 28 lutego wprowadzana jest tymczasowa konstytucja, po raz pierwszy przewidziano w niej urząd Prezesa Rady Ministrów.

14. marzec 1919 Objęcie urzędu pierwszego rządu zgodnego z konstytucją – Gradnauer (SPD)

1919 Strajki i krwawe rozruchy z biegiem lat spowodowały wprowadzenie stanu wyjątkowego i mogły być tłumione tylko wskutek wprowadzania wojska.

Maj 1919 Ostateczne oddzielenie kościoła od państwa.

11. sierpień 1919 Konstytucja rzeszy wchodzi w życie; Saksonia traci niezależność militarną.

1. listopad 1920 Konstytucja przyjęta przez Izbę Ludową 26 października dla Wolnego Państwa Saksonii wchodzi w życie. Saksonia zostaje ściśle połączona z rzeszą niemiecką i traci niezależność kolejową i finansową.

14. listopad 1920 wybory do Landtagu: SPD 27, USPD 16, KPD 6, Bürgerliche 47 Mandatów

11. październik 1921 Założenie pierwszej pozabawarskiej grupy NSDAP przez Fritza Tittmanna

5. listopad 1922 Wybory do Landtagu z większością dla SPD/USPD

18. listopad 1922 Zakaz NSDAP w Saksonii; zniesiony w roku 1925

21. marca 1923 rząd mniejszościowy Zeignera (SPD)

27. wrzesień 1923 Po wystąpieniach w związku z inflacją ogłasza się w Rzeszy Niemieckiej stan wyjątkowy.

22. październik – 6 listopad 1923 Saksonia zostaje zajęta przez rzeszę (Egzekucja rzeszy) Rząd Zeignera zostaje rozwiązany (29.10), aby uniemożliwić rozruchy lewicy rewolucyjnej. Rudolf Heinze zostaje komisarzem rzeszy w Saksonii.

1. listopad 1923 Utworzenie rządu przejściowego pod Alfredem Fellischem

31. październik 1926 wybory do Landtagu: SPD 31, ASPD 4, KPD 14, DDP 5, DVP 12, DNVP 14, NSDAP 2, pozostałe- 14 mandatów

12. maj 1929 wybory do Landtagu: SPD 33, ASPD 2, KPD 12, DDP 4, DVP 13, DNVP 8, NSDAP 5, Wirtschaftspartei 11, Aufwertungspartei 3, Sächsisches Landvolk 5

22. czerwiec 1930 wybory do Landtagu: SPD 32, KPD 13, Dt. Staatspartei 3, DVP 8, DNVP 5, NSDAP 14, WP 10, AP 2, SL 5, pozostałe 4 mandaty

18. styczeń 1932 Umiera ostatni Król Saksonii Fryderyk August III w Zamku Sybillenort (Śląsk)

Marginalspalte


Illustration

© Institution