1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Przemiany polityczne do roku 1815

Początki saksońskiej historii

Król Henryk 1 w 929 wybudował gród i tak rozpoczął osiedlanie się niemieckich obywateli na słowiańskich obszarach. Powstała w ten sposób marchia Meißen staje się kolebką Saksonii. 160 lat później rozpoczyna się 800-letnie panowanie Wettinów. Saksonia rośnie – kwitnie gospodarczo i kulturowo, rozwija się górnictwo, rzemiosło ale także handel. Saksonia staje się jednym z najbogatszych krajów Niemiec. Po Wojnie Trzydziestoletniej kraj traci nieco na znaczeniu. Jednak pod wodzą Augusta Mocnego Saksonia rozwija się gospodarczo i kulturowo, co przejawia się w konstrukcjach barokowych w Dreźnie i założeniu manufaktury porcelany w roku 1710. W roku 1813 Saksonia walczy w Bitwie Narodów u boku Napoleona, przegrywa i musi przyjąć straty obszarowe i straty w ludziach z tytuły Kongresu Wiedeńskiego. Saksonia staje się członkiem Niemieckiego Związku.

5 rok przed Chrystusem Początek osiedlania się ludów germańskich w dzisiejszej Saksonii.

1.-6. rok przed Chrystusem. W Saksonii panują Hermunduren, części zachodniej Saksonii należą do Państwa Turyngii.

Ok. od roku 600 kraj jest zamieszkiwany przez słowiańskich łużyczan z obszaru dzisiejszej Polski względnie Czech.

929 Po podbiciu łużyczan grupy Daleminzer niemiecki król Henryk I założył w roku 929 marchię Meißen. Pierwsze miejsca osiedlania się na słowiańskich obszarach to twierdza przy Łabie w okolicy dzisiejszej Miśni.

967 Syn Henryka Otto I. zakłada biskupstwo w Miśni (Meißen). Rozpoczyna się intensywna chrystianizacja łużyczan.

1089 Graf Henryk I. von Eilenburg uzyskuje teren Meißen jako lenno. Tak rozpoczyna się 800-letnie panowanie Wettinów nad Saksonią. Wskutek tego górna warstwa szlachecka i duchowna jest wzmacniana przez przybywających obywateli i rolników.. Dzisiejszy region Meißen staje się centrum Saksonii.

od 12 wieku Za panowania Otto der Reiche (Otto Bogaty) (1156-1190)  doszło do pierwszego intensywnego rozwoju gospodarczego.

1165 Lipsk uzyskuje prawa miejskie w roku 1216 Chemnitz i Drezno. Rozwój gospodarczy przyciąga ludność, powstają nowe miejscowości. Duże złoże srebra we Freibergu powoduje w roku 1268 nasilenie prac wydobywczych porównywalne z gorączką złota w Ameryce w 19 wieku.

1307 Wettinowie wygrywają konfrontację z niemieckim księciem w bitwie pod Lucka 1307. Obszar władzy zostaje poszerzony.

1409 Studenci i profesorowie z Pragi uzyskują w Lipsku uniwersytet.

1423 W podzięce za walkę przeciwko Husytom Cesarz Sigismund przekazuje Wettinowi Friedrich den Steitbaren von Meißen  Księstwo Sachsen-Wittenberg, po wymarciu linii rządzącej. Wettinowie przyczyniają się zatem do uzyskania nowej godności (w połączeniu z urzędem marszałka rzeszy) i jednocześnie przekazania nazwy Saksonia na kraj Wettinów. W roku 1464 Drezno staje się rezydencją książąt.

1485 Wskutek podziału lipskiego mocarstwo Wettinów rozpadło się na linię ernestyńską i albertyńską. Albertyńska linia krystalizuje saksońskie centrum, rządząc nad północną Turyngią oraz Meißen  wybierając teren dookoła Drezna jako rezydencję.

1517 Po przybiciu tez Lutra w Wittenberdze rozpoczyna się reformacja. Ernestyński książe Friedrich der Weise  zapewnia dach nad głową dla Lutra w Wartburgu.

1547 Podczas wojny szmalkaldzkiej Księcia Karola V przeciwko zreformowanym księciem (do których należała także linia ernestyńska) ostatni z nich przegrywają. Tytuł przechodzi na linię albertyńską, wierną cesarzowi.

1569 August Kurfürst von Sachsen  odzyskuje Vogtland od Panów z Plauen.

16. wiek Odnajdywane są złoża w Erzgebirge co prowadzi do powstawania kopalni. Odkrycie żyły srebra powoduje masowe osiadanie się ludzi. Kwitnie także handel i rzemiosło w Saksonii. Saksonia staje się jednym z najbogatszych krajów Niemiec.

1618-1648 Saksonia zmienia się podczas Wojny Trzydziestoletniej Na początku państwo było neutralne, potem stało po stronie szwedzko-protestanckiej, następnie kraj po śmierci Gustava Adolfa zawiera pokój z cesarzem w Pradze i otrzymuje w roku 1623 Ober- i Niederlausitz (pokój praski 1635). Zawarcie pokoju ze Szwecją ma miejsce dopiero w roku 1645 w Kötzschenbroda. Saksonia w trakcie Wojny Trzydziestoletniej  traci także w związku z ospą ponad 50 procent swojej ludności. Kraj zostaje w dużym stopniu zniszczony i traci na znaczeniu po Pokoju Westfalskim.

1694-1733  Lata rządów Fryderyka Augusta I (Mocnego), który przechodzi na katolicyzm w roku 1697 aby uzyskać polską koronę. Kraj przechodzi wzrost gospodarczy i kulturowy, który objawia się konstrukcjami barokowymi Drezna i założeniem manufaktury porcelany Meißner (1710).

1733-1763  W Saksonii i Polsce władzę ma Fryderyk August II. Ponownie dochodzi do konfrontacji między Saksonią i Prusami. Po zakończeniu wojny siedmioletniej w roku 1763 Saksonia traci poza wpływem i terytorium także polską koronę.

1806-1815  Podczas wojen napoleońskich Saksonia ponownie zmienia front. Na początku walczyła przeciwko Francuzom, przyłączając się do Fryderyka Augusta III. Po zawartym pokoju oraz przystąpieniu do związku reńskiego przyłączyła się w Bitwie Narodów pod Lipskiem (1813) do francuskiego Cesarza. I tak znalazła się po stronie przegranych popadając w niełaskę. Podczas kongresu wiedeńskiego w roku 1815 Saksonia traci dwie trzecie powierzchni oraz jedną trzecią ludności na rzecz Prus i staje się członkiem Niemieckiego Związku.

Marginalspalte


Illustration

© Institution