1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Gabinet

Gabinet

Gabinet składa się z Prezesa rady ministrów i ministrów. Wspólnie tworzą oni rząd. Przy tym Prezes rady ministrów określa wytyczne w zakresie polityki. Ministrowie kształtują określone obszary działalności w ramach wytycznych samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Mogą sygnalizować konieczność zmian wytycznych. Prezes rady ministrów może mianować sekretarzy państwowych, którzy są dodatkowymi członkami rządu.

Gabinet określa projekty ustaw oraz pozostałe dokumenty dla Landtagu jak również rozporządzenia rządowe. Ważne tematy, którymi zajmuje się rząd jako gremium to inicjatywy federalne, głosowania w Radzie Federalnej (Bundesrat), umowy państwowe oraz konwencje administracyjne z innymi krajami. Gabinet podejmuje ponadto decyzje w zakresie wszystkich kwestii i spraw, które mają zasadnicze znaczenie dla Saksonii lub też w przypadku których przewidziano rozpatrzenie na mocy konstytucji względnie innych ustaw.

Ministrowie państwowi

Martin Dulig

Minister Gospodarki, Pracy i Transportu

Wspieranie saksońskiej gospodarki i regionalny rozwój struktury zaliczają się do głównych zadań Martin Dulig.

Markus Ulbig

Minister spraw wewnętrznych

Markus Ulbig jest odpowiedzialny za planowanie przestrzenne, bezpieczeństwo i porządek w Wolnym Państwie oraz reformę administracyjną.

Prof. Dr. Georg Unland

Minister ds. finansów

Prof. Dr Georg Unland dba o przychody, wydatki oraz majątek Wolnego Państwa.

Sebastian Gemkow

Ministerstwo sprawiedliwości

Sebastian Gemkow jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo prawne Wolnego Państwa oraz za współpracę z Unią Europejską.

Brunhild Kurth

Ministerstwo edukacji

Brunhild Kurth angażuje się w zapewnienie otwartego, sprawiedliwego i skutecznego systemu kształcenia.

dr Eva-Maria Stange

Minister nauki i sztuki

Dr Eva-Maria Stange koordynuje działania w zakresie sztuki i kultury i tworzy ramy badań naukowych, nauki na uniwersytetach, szkołach wyższych, szkołach specjalistycznych i akademiach zawodowych w Wolnym Państwie.

Barbara Klepsch

Minister ds. socjalnych oraz ochrony konsumenta

Barbara Klepsch dba o socjalne potrzeby ludzi.. Należą tu takie zagadnienia jak zdrowie, rodzina i równouprawnienie.

Thomas Schmidt

Minister środowiska i rolnictwa

Thomas Schmidt dba o kwestie związane z obszarami wiejskimi oraz ochroną środowiska.

Petra Köpping

Minister ds. Równouprawnienia i Integracji

Zakres kompetencji krajowego Ministra ds. Równouprawnienia i Integracji obejmuje politykę równouprawnienia, w szczególności poprawę równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a także integrację imigrantów.

dr Fritz Jaeckel

Minister i Szef Kancelarii Krajowej

Minister dr Fritz Jaeckel wspiera prezesa rady ministrów podczas kształtowania wytycznych w zakresie polityki oraz kompetencji własnych Kancelarii Państwowej. Zalicza się tu m.in. polityka w zakresie mediów

Marginalspalte


Illustration

Prosimy o kontakt

Biuro obywatelskie

 • SymbolAdres dla odwiedzających:
  Sächsische Staatskanzlei
  Archivstraße 1
  01097 Drezno
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 10 80
 • SymbolBiuro obywatelskie

Rzecznik rządu

Ralph Schreiber

 • SymbolAdres pocztowy:
  01095 Drezno
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 13 01
 • SymbolFaks:
  (+49) (0)351-5 64 13 09
 • Symbolpresse@sk.sachsen.de
© Institution