1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Wystąpienia z Stanislaw Tillich »Saksonia i jej sąsiedzi«

Chyba z żadnym innym państwem Wolny Kraj Związkowy Saksonia nie utrzymuje tak ścisłych stosunków jak z Rzeczpospolitą Polską. Szczególnie intensywne są kontakty z sąsiadującymi
z Saksonią województwami dolnośląskim, lubuskim i opolskim.

Saksonię i jej sąsiednie regiony od ponad dwóch dekad ściśle ze sobą wiążą różnego rodzaju stosunki transgraniczne. Wspólne członkowstwo w Unii Europejskiej pozwoliło na jeszcze ściślejszą
integrację. Coraz wyraźniej uświadamiamy sobie, że współpraca międzyregionalna to klucz do pomyślnej przyszłości. Saksonia i sąsiadujące z nią regiony należały już dawniej do jednych z najbardziej zindustrializowanych obszarów w Europie, a obecnie znów mają szansę nawiązać do ówczesnego sukcesu gospodarczego.

»Wspólne Oświadczenia« przed ponad dziesięciu laty nakreśliły ramy polityczne transgranicznej współpracy i otworzyło nowe perspektywy. Dzięki stałemu »adresowi« Wolnego Kraju Związkowego Saksonii we Wrocławiu pogłębimy powiązania w regionie.

Zadania Biura Łącznikowego są wielorakie. Przede wszystkim umożliwi ono kontakty polityczne, gospodarcze, naukowe i kulturalne między dwoma krajami, które pod wieloma względami są do siebie bardzo podobne.

Wykorzystajmy te związki, aby w środku Europy, uczynić z Saksonii i jej sąsiednich regionów jeden z najsilniejszych gospodarczo i najatrakcyjniejszych regionów naszego kontynentu. Saksońskie Biuro Łącznikowe we Wrocławiu będzie przy tym czynnie wspierać wszystkie zainteresowane i zaangażowane osoby.

Marginalspalte


Illustration

Informationen in deutscher Sprache

Prosimy o kontakt

Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia

 • SymbolAdres dla odwiedzających:
  Rynek 7 | 50-107 Wrocław/Polska

  Osoba kontaktowa:
  Uwe Behnisch
 • SymbolTelefon:
  +48 71 337 82 64
 • SymbolFaks:
  +48 71 337 82 69
 • SymbolE-Mail
© Institution