1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Zadania Biura Łącznikowe

Wejście do Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu

Wejście do Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu
(© Sabina Lasota-Lis / Wrocław)

Zadania Saksońskiego Biura Łącznikowego we Wrocławiu skupiają się przede wszystkim na współpracy międzyregionalnej zwłaszcza z województwami dolnośląskim i lubuskim oraz na kontaktach roboczych z sąsiednimi województwami. Partnerstwo międzyregionalne z województwem dolnośląskim istnieje od roku 1999, a z województwem lubuskim – od roku 2008, co tworzy dla działalności Biura solidną i instytucjonalną podstawę.

Z myślą o dalszej rozbudowie współpracy gospodarczej we Wrocławiu do Saksońskiego Biura Łącznikowego włączone zostaje Biuro Wspierania Gospodarki Saksonii (Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH – WFS), istniejące tu od 1996 roku. Dotychczasowe odrębne biuro WFS, będące siedzibą pełnomocniczki Biura Wspierania Gospodarki zostaje rozwiązane, a skupienie reprezentantów Saksonii pod jednym adresem wzmocni tu na miejscu siłę ich oddziaływania.Ścisłe kontakty, które WFS utrzymuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Izbą Gospodarczą oraz wrocławskim oddziałem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Izbą Handlu Zagranicznego) w Warszawie włączą się dzięki temu bezpośrednio w działalność Biura Łącznikowego Saksonii.

Specyfika działalności Biura Łącznikowego Saksonii we Wrocławiu polegać będzie ponadto na współpracy z mniejszością niemiecką mieszkającą na Dolnym Śląsku, a przede wszystkim w sąsiadującym Województwie Opolskim, która jest zainteresowana intensywniejszą współpracą kulturalną z Wolnym Państwem Saksonia. W postanowieniach Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. niemiecka diaspora została uznana za mniejszość narodową i dysponuje dwoma mandatami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Biuro Łącznikowe ma przede wszystkim pełnić następujące funkcje:

 • przedstawiciela Wolnego Państwa Saksonii i Rządu Saksońskiego
 • prezentowania Saksonii poza jej granicami
 • wzmacniania współpracy gospodarczej
 • wspierania saksońskich instytucji w ich działaniach w polskich regionach
 • centrum spotkań z ofertą edukacyjną i kulturalną
 • punktu kontaktowego dla polskich instytucji, przedsiębiorstw i podmiotów społecznych chcących współpracować z Saksonią
 • punktu informacyjnego o atrakcjach i ofercie turystycznej
 • koordynatora i wsparcia w działaniach z zakresu komunikacji transportowej

Na miejscu jest stale obecny przedstawiciel Wolnego Państwa Saksonii. Jest on do dyspozycji jako osoba kontaktowa.

Marginalspalte


Illustration

Informationen in deutscher Sprache

Prosimy o kontakt

Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia

 • SymbolAdres dla odwiedzających:
  Rynek 7 | 50-107 Wrocław/Polska

  Osoba kontaktowa:
  Uwe Behnisch
 • SymbolTelefon:
  +48 71 337 82 64
 • SymbolFaks:
  +48 71 337 82 69
 • SymbolE-Mail
© Institution