1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Informacje dla zwiedzających

Sala posiedzeń

Sala posiedzeń
(© Państwowa Kancelaria w Saksonii)

Landesvertretung - Reprezentacja kraju związkowego Saksonii od 1999 roku ma swoją siedzibę w byłej siedzibie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń NRD. Federacja kupiła ten budynek w toku przenosin rządu z Bonn do Berlina i przeprowadziła renowację w ciągu 16 miesięcy. Aby sprostać wymaganiom stawianym nowoczesnym urzędom i uruchomić reprezentacyjny obiekt, został on rozbudowany  i przebudowany. Prace te zostały uzgodnione z nadzorem obiektów zabytkowych, ponieważ budynek jest objęty ochroną.

Nieruchomość znajduje się w geometrycznym i historycznym centrum Berlina, niedaleko od Bundesratu i innych urzędów krajowych i federalnych. Brüderstraße znajduje się w jednej z najstarszych dzielnic Berlina po stronie Cölllner średniowiecznego podwójnego miasta Cölln – Berlin. Wcześniej nazywała się Brüdergasse, nazwana tak od mieszkańców założonego tutaj w 1297 klasztoru dominikańskiego.

Marginalspalte


Illustration

© Institution