1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Zadania

Reprezentacja interesów

Kancelaria Państwowa reprezentuje interesy Wolnego Państwa w Berlinie. Do zadań reprezentacji krajowej w stolicy federalnej nie należy tylko przygotowywanie i koordynowanie politycznych prac Saksonii w Radzie Federalnej. W końcu jest to reprezentacja Wolnego Państwa a tym samym okno na cały kraj związkowy: Stąd liczne organizowane imprezy oraz prezentacje w ramach transregionalnych instytucji, które pozwalają na unaocznienie różnorodności Saksonii. Ponadto pomieszczenia reprezentacyjne kraju związkowego to punkty informacji i spotkań dla przedstawicieli polityki, gospodarki, nauki, kultury i mediów.

Reprezentanci uczestniczą w pracach w zakresie uchwalania ustaw i rozporządzeń. Składają w saksońskich , państwowych ministerstwach raporty dotyczące wszelkich postępowań wszystkich gremiów i grup prowadzonych przez Bundestag, ministerstwa federalne, frakcje, komisje lub grupy robocze.

Pełnomocnik Kraju jest członkiem w stałym kolegium doradczym, organie Rady Federalnej i tym samym dba o stały kontakt między rządem krajowym oraz federacją (Bund).

Pełnomocnik i jego pracownicy są w stałym kontakcie z

 • Ministerstwami i ich urzędnikami,
 • Komisjami Bundestagu oraz Rady Federalnej (Bundesratu)
 • Członkami frakcji i grup roboczych,
 • poszczególnymi deputowanymi Bundestagu,
 • pozostałymi reprezentacjami kraju,
 • członkami zagranicznych konsulatów i ambasad,
 • prasą,
 • radiem i telewizją,
 • partiami,
 • kościołami,
 • związkami,
 • pozostałymi reprezentantami interesów (Lobby).

Marginalspalte


Illustration

© Institution