1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Planowanie i budowa

»Canaletto, który przedstawia na swoich obrazach dzieła wielkich budów, mniej może opowiedzieć o pięknie, jakie się mieści po tej stronie rzeki«
Widok konstrukcji środkowej od tyłu

Widok konstrukcji środkowej od tyłu
(© Budynek ministerialny w Dreźnie (1907) / Saksońska Kancelaria Państwowa)

»Kiedy na początku osiemnastego wieku kwitnące mieszczaństwo oraz książęcy szyk zdobiły Drezno najznamienitszymi konstrukcjami, na prawym brzegu Łaby, w znajdującym się tam Neustadt wszystko było pomyślane niewłaściwie« pisał Dr inż. Mackowsky w tomie kierownictwa budowy z roku 1907 opisując powstanie i sposób wykorzystania budynku. Faktycznie strona Łaby w górę od Złotego Jeźdźca błyszczała pod koniec 19 wieku niezbyt szczególnie nie dysponując pięknem architektonicznym i szczególnie urokliwymi konstrukcjami: Naprzeciw Brülschen Terrasse znajdowały się budynki wojskowe oraz wozownie wzdłuż brzegu Łaby.

Wraz z budową nowych obiektów wojskowych na północ od Drezna po założeniu Niemieckiej Rzeszy w roku 1871, w samym środku centrum miasta pojawiła się chęć realizacji ambitnego założenia miejskiej architektury wzrastającego Królestwa Saksonii. Już w roku 1877 Naczelny mistrz budowy Carl Adolph Canzler rozpisał ogólnoniemiecki konkurs na zlecenie Królewskiego Ministerstwa ds. Finansów, na zaplanowanie nowej części miasta. Konkurs nie powiódł się jednak mimo że dostarczono 76 projektów. Było to spowodowane tym, że nie przygotowano funkcjonalnych opracowań dla nowo tworzonych konstrukcji. Przewidziano jedynie włączenie nowej przeprawy przez Łabę. Większość uczestniczących architektów zaprojektowała dwie monumentalne budowle u ujścia nowego mostu: Ministerstwo finansów i ministerstwo ogólne.

Dopiero dziesięć lat później plany stały się bardziej konkretne, kiedy złe warunki Królewsko-Saksońskiego Ministerstwa ds. wewnętrznych oraz edukacji zmusiły do wybudowania nowego obiektu. Ministerstwa znajdowały się do tego momentu w tzw. »Hotelu ministerialnym« względnie w budynku kancelarii przy Schlossstraße , jednak tam pomieszczenia były zbyt wąskie i ciemne. Od tej pory zlecono Edmundowi Waldowi budowę nowego budynku ministerialnego. Pierwsze szkice przedłożył w czerwcu 1899 a o udzieleniu zlecenia budowlanego zdecydował Landtag w toku obradowania 1899/1900. Poza Edmundem Waldowem budowę zlecono inspektorowi Friedrichowi Austerowi oraz architektowi Heinrichowi Tscharmannowi. Pierwszy szpadel został wbity 6 sierpnia 1990. Poszczególne fazy budowy przebiegały bezproblemowo , tak że wcześniej zaproponowany czas budowy przewidziany na pięć lat został skrócony o trzy kwartały. Dnia 4 lipca 1903 nasadzono koronę na świetlik konstrukcji środkowej, w listopadzie 1904 zakończona została także przeprowadzka ministerstw do budynku. Z powodów ekonomicznych Ministerstwo sprawiedliwości znalazło jako trzecie siedzibę w ministerialnym budynku.

Nie tylko czas budowy, ale także koszty mogły zostać zredukowane. Tym samym budowa budynku ministerialnego w Dreźnie okazała się w porównaniu z podobnymi konstrukcjami stosunkowo korzystna. W budynek o długości 154 metrów, szerokości 67 metrów i 25 metrach wysokości zainwestowano 4.305.000 marek. Zabudowana przestrzeń obejmuje 589,63 metrów sześciennych. Powstały w mniej więcej tym samym czasie Sąd Rzeszy w Lipsku przekroczył sumę kosztów 5.902.000 marek, przy czym zabudowana objętość wyniosła 132.156 metrów sześciennych.

Marginalspalte


Illustration

© Institution