1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Terminy i wydarzenia

28.03.2017 – Przewodnicy z Görlitz w Biurze Łącznikowym

Görlitz i Wrocław mają wspaniałą atmosferę. W końcu pracują na nią już ponad 1000 lat.
Tak można byłoby określić motyw, który 28 marca przywiódł do Biura Łącznikowego 30 przewodników z Görlitz. Chcieli zapoznać się z sytuacją Biura, poznać jego siedzibę i uzyskać informacje o imprezach przez nie organizowanych. W czasie spotkania zaprezentował się polsko-niemiecki zespół Biura; każdy z jego członków krótko się przedstawił i odpowiedział na pytania o działalność Biura jako swoistego »okna wystawowego« Saksonii, budującego porozumienie między Wrocławiem i Dreznem, Dolnym Śląskiem i Saksonią. Przewodnicy byli pod wrażeniem sympatycznej prezentacji całego zespołu, co skłoniło Uwe Behnischa do przećwiczenia z gośćmi na zakończenie polskiego zdania »Jestem bardzo zadowolony«. Było to udane preludium do organizacji w przyszłości podobnych spotkań.

 

27.03.2017 – Wizyta pełnomocnika ds. cudzoziemców Geerta Mackenrotha (poseł Landtagu, CDU) we Wrocławiu

od lewej: Uwe Behnisch, Octavian Ursu, Juliane Pfeil-Zabel, Manuela Pliżga-Jonarska, Geert Mackenroth, Tymon Kubacki, Tomasz Szkwarek, Krzysztof Furtan

od lewej: Uwe Behnisch, Octavian Ursu, Juliane Pfeil-Zabel, Manuela Pliżga-Jonarska, Geert Mackenroth, Tymon Kubacki, Tomasz Szkwarek, Krzysztof Furtan
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

27 marca 2017 r. we Wrocławiu z jednodniową wizytą roboczą przebywał pełnomocnik ds. cudzoziemców Geert Mackenroth (poseł Landtagu, CDU). Towarzyszyli mu Ursu Octavian (poseł Landtagu, CDU) i Juliane Zabel-Pfeil (poseł Landtagu, SPD). Niemiecka strona przyjechała, aby na miejscu poznać projekty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Delegacja została powitana przez Dorotę Feliks, dyrektorkę Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, następnie przystąpiono do pracy. Krzysztof Furtan, koordynator punktu kontaktowego dla cudzoziemców i mieszkańców Wrocławia, zaprezentował program językowy dla cudzoziemców oraz projekty integracyjne swojego wydziału INFOLINK. Następnie Manuela Pliżga-Jonarska, koordynatorka dialogu międzykulturowego, przedstawiła pojedyncze projekty Centrum, np.:

 • akcję »Ambasadorzy Dialogu«
 • sztafetę »Stop mowie nienawiści« w szkołach i przestrzeni publicznej
 • Targi Edukacji Międzykulturowej, oferty kursów dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, rodziców, osób wynajmujących noclegi i policjantów, przy współudziale organizacji pozarządowych

Wszystkie te projekty, pomysły i akcje to wynik opartego na demokracji bazowej ruchu wrocławskiego społeczeństwa, które kreatywnie działa na rzecz wspierania własnej indywidualności. Wszystkie te organizacje wspiera Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z ofertami regionalnymi, interregionalnymi, a od 2017 r. także międzynarodowymi, partnerami i pomysłami. Partnerami są między innymi Uniwersytet Wrocławski, Komisja Europejska, a także Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia.

Polityczna część rozmów miała miejsce po południu w Rynku, w siedzibie Biura. Z delegacją spotkała się Anna Szarycz, wiceprezydent Wrocławia do spraw polityki społecznej. Wraz z kolegami z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przygotowuje ona projekt integracji cudzoziemców, ochrony praw mniejszości narodowych i dialogu międzykulturowego mieszkańców Wrocławia.

Pełnomocnik ds. Cudzoziemców Geert Mackenroth i towarzysząca mu delegacja byli zachwyceni kreatywnością i bogactwem pomysłów Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Przede wszystkim jednak goście chwalili koncepcję Centrum i motywację pracowników w ich codziennej pracy; zaprosili ich również do Drezna.

23.-25.03.2017 – Eksperci zasięgają informacji o praktycznym kształceniu w zawodach pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Polsce

Pielęgniarki i położne po studiach wyższych? To, co w Polsce praktykowane jest od dawna, zapewne niedługo będzie miało miejsce również w Niemczech. W dniach 23-25 marca przedstawiciele szkół wyższych oraz ministerstw różnych landów niemieckich uczestniczyli w spotkaniu roboczym na temat kształcenia, możliwościach zatrudnienia i codzienności w pracy w zawodach pielęgnacyjnych i opiekuńczych we Wrocławiu. Planowana reforma ustawy o kształceniu w zawodach pielęgnacyjnych i opiekuńczych przewiduje nie tylko kształcenie zawodowe, ale również możliwość studiów w tym zakresie.


Wysokiej klasy specjaliści z zakresu zawodów pielęgnacyjnych i opiekuńczych wyczerpująco przedstawili sytuację w Polsce niemieckim przedstawicielom. Byli to m.in. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prof. dr Joanna Rosińczuk, dr hab. Izabella Uchmanowicz, adiunkt Katedry Pielęgniarstwa Internistycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Anna Szafran oraz Wiesława  Ludwiczyńska z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

W centrum wykładów i programu zwiedzania w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczych i kształceniowych znalazły sięnastępujące zagadnienia:

 • struktury oraz finansowanie kształcenia zawodowego i pracy w zawodzie,
 • standardy pedagogiczno-dydaktyczne,
 • prawa pracy i kształcenia,
 • wdrażanie reform dostosowujących kształcenie do dyrektyw unijnych,
 • poziom kwalifikacji nauczycieli,
 • możliwości zatrudnienia i spektra działalności w zawodach pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
 • oferty specjalizacji w zawodzie,
 • umiejętności przydatne absolwentom w zawodzie,
 • praktyczny plan kształcenia w oferujących je placówkach,
 • a także stworzenie współpracy między placówkami kształceniowymi

Po poznaniu wszystkich podobieństw i różnic nasuwa się wspólny wniosek:
zapotrzebowanie na  wykwalifikowanych opiekunów i ich nauczycieli już teraz jest w Europie ogromne i będzie nadal rosło. Powiązane z tym są obawy o dostateczną ilość przedstawicieli młodego pokolenia i finansowanie kształcenia w zawodach pielęgnacyjnych, co wszystkim nam powinno leżeć na sercu.

27.02.2017 – Profesor Alicja Chybicka kandydatką Platformy Obywatelskiej na Prezydenta Wrocławia

27 lutego 2017 r. zarząd powiatu wrocławskiego PO  podjął uchwałę o zgłoszeniu kandydatury profesor Alicji Chybickiej  do przyszłorocznych  wyborów  na Prezydenta Wrocławia. Politycy Platformy Obywatelskiej chcą, aby prof. Chybicka była wspólną kandydatką nie tylko PO, ale też ruchów miejskich i innych środowisk politycznych.
Alicja Chybicka jest posłanką na Sejm RP. Mandat uzyskała startując z pierwszego miejsca na liście Platformy Obywatelskiej, ale formalnie nie jest członkinią tej partii. Profesor Chybicka pełni obecnie funkcję kierownika Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Ma 66 lat.

W listopadzie  2016r. obecnie urzędujący Prezydent Wrocławia, dr Rafał Dutkiewicz oficjalnie ogłosił że nie będzie ubiegał się o ponowną  reelekcję. Dr Dutkiewicz rządzi Wrocławiem czwartą kadencję. Po raz pierwszy został wybrany na Prezydenta Wrocławia w 2002 r. Kolejne wybory samorządowe mają się odbyć w Polsce jesienią 2018r.

22.02.2017 – Wizyta przedstawiciela Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w Saksońskim Biurze Łącznikowym we Wrocławiu

dr Jan Kamiński, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Uwe Behnisch, referent Kancelarii Stanu Wolnego Państwa Saksonia

dr Jan Kamiński, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Uwe Behnisch, referent Kancelarii Stanu Wolnego Państwa Saksonia
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

W dniu 22 lutego 2017r. w Saksońskim Biurze Łącznikowym we Wrocławiu odbyło się spotkanie robocze z Panem dr Janem Kamińskim, starszym wizytatorem w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W spotkaniu wziął udział Pan Uwe Behnisch reprezentujący Saksońską Kancelarię Stanu oraz Pani Monika Sochacka, doradca ds. rozwoju stosunków polsko-niemieckich.
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu utrzymuje bardzo dobre kontakty robocze ze swoimi partnerami z Niemiec, w szczególności z Saksonii. Współpraca rozwija się poprzez owocne kontakty z Saksońską Agencją Oświaty, Urzędem ds. Sportu i Szkolnictwa w Görlitz, Meetingpoint Görlitz/Zgorzelec i Polsko-Niemieckim Dziełem Młodzieży.
Rozmówcy wyrazili zainteresowanie rozwojem dialogu międzykulturowego i wspieraniem nauki języków. Intensyfikacja współpracy dotyczyć ma w szczególności takich obszarów, jak: kształcenie zawodowe, rozwój sieci partnerstwa szkół, w tym szkół branżowych i szkół oferujących poszerzony program nauczania języka niemieckiego oraz dialogu nt. kierunków rozwoju współpracy międzyszkolnej.
Do istniejących form współpracy włączone zostaną nowe formaty np. giełdy edukacyjne, warsztaty, festiwale filmowe, tematyczne prezentacje dotyczące np. oferty schronisk młodzieżowych, oferty turystycznej zorientowanej na możliwości organizacji obozów sportowych i wędrownych poszczególnych saksońskich instytucji edukacyjnych, oferty saksońskich szkół językowych i szkół z polsko-niemiecko-czeskiego obszaru przygranicznego. Niektóre z tych projektów będą realizowane we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS).
Już marcu 2017 WCRS zorganizuje we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Polsko – Niemieckim Dziełem Młodzieży 1. Międzynarodową Giełdę Edukacyjną. Saksońskie Biuro Łącznikowe jako partner tego projektu zorganizuje w ramach tego przedsięwzięcia w dniach 21 i 22 marca  warsztaty teatralne, które poprowadzi drezdeński reżyser i autor dr Stephan Reher. W warsztatach będzie uczestniczyło ok. 50 Wrocławian – »Ambasadorów Dialogu«, pełniących swoją misję we wszystkich obszarach życia społecznego.

14.10.2016 – Wystawa VIA REGIA

Uczniowie szkoły muzycznej z Görlitz prezentują program muzyczny Icon vorheriges Bild Icon nächstes Bild Icon Bild vergrößern

Uczniowie szkoły muzycznej z Görlitz prezentują program muzyczny
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

14 października związek Landesverband Sachsen der Kulturstraße VIA REGIA e.V. otworzył w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia wystawę informacyjną »Miejsca spotkań przy Via Regia w Saksonii«. Wystawa zawiera interesujące informacje i tablice ze zdjęciami, na których prezentowane są oferty kulturalne, historie spotkań i kooperacji wzdłuż tej słynnej europejskiej magistrali. Otwarcie wystawy zostało uświetnione występem uczniów Szkoły Muzycznej z Görlitz. Kolejna impreza informacyjna odbędzie się 3.11.2016 o 17.00. Uroczysty finisaż odbędzie się 10.11.2016 również o 17.00 i będzie dobrą okazją, aby porozmawiać o przyszłych projektach współpracy.

19.09.2016 – »DREZNO – Oblicza miasta«, Dyrck Bondzin

W poniedziałek, 19 września o 17.00 w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu odbędzie się wernisaż wystawy drezdeńskiego artysty Dyrcka Bondzina. Wystawa »DREZNO – Oblicza miasta« będzie prezentowana do 14.10.2016 r. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!

15.09.2016 – Wręczenie nagrody fundacji Roland Gräfe Stiftung Radebeul

Pan Gräfe wręcza nagrodę pani Kubiak

Pan Gräfe wręcza nagrodę pani Kubiak
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

Psychodeliczne dźwięki przepływają przez Galerię Miejską,a w powietrzu unosi się lekki zapach czerwonego wina. Okazją było przyznanie nagrody fundacji »Roland Gräfe« z Radebeul Marcie Kubik oraz jednoczesne otwarcie wystawy jej prac.
Zażyłe partnerstwo pomiędzy fundacją i Biurem Łącznikowym we Wrocławiu podczas przygotowań do przyznania nagrody umożliwiło realizację tej wystawy. Pierwszy raz w historii  fundacji nagroda została przyznana Polce; jest to piękny symbol pokazujący, że przyjaźń polsko-niemiecka od 25 lat ciagle wzrasta. Organizacja będzie czynnie brała udzial w życiu Dolnego Śląska.

14.06.2016 – Muzyczny finisaż

Rozmowy po koncercie, druga od lewej Barbara Jankowska-John Icon vorheriges Bild Icon nächstes Bild Icon Bild vergrößern

Rozmowy po koncercie, druga od lewej Barbara Jankowska-John
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

Cztery młode artystki pochodzące z Opola dały wspaniały koncert, kończący wystawę Barbary Jankowskiej-John i Utza Rachowskiego w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia. Magdalena Gonos (pierwsze skrzypce), Joanna Sikorska (drugie skrzypce), Martyna Susek (altówka) i Anna Furkałowska (wiolonczela) zaprezentowały pasujący do nazwy grupy »Guerreros« (hiszp. wojowniczki) kwartet smyczkowy f-dur Josepha-Maurice Ravela, który wykonały z werwą i pasją. W ten wieczór duchowo połączyły się dwie Europejskie Stolice Kultury: Wrocław i San Sebastian. Perfekcyjne wykonanie pełnej namiętności muzyki zachwyciło publiczność. Ekspresjonistyczny kwarter świetnie wpasował się w atmosferę finisażu.

Podczas rozmów po koncercie pojawił się pomysł, aby obrazy malarki Barbary Jankowskiej-John pokazać również w przedstawicielstwach Saksonii w Berlinie i Brukseli.
Tak więc do zobaczenia w Saksonii.

09. - 11.06.2016 – Spotkanie studentów i wykładowców slawistyki w sali Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia

Spotkanie studentów i wykładowców slawistyki w sali Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia Icon vorheriges Bild Icon nächstes Bild Icon Bild vergrößern

Spotkanie studentów i wykładowców slawistyki w sali Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

W sali Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia spotkali się studenci i wykładowcy slawistyki z uniwersytetów w Mainz, Monachium i Wrocławiu, aby wspólnie przeprowadzić ćwiczenia językowe i gramatyczne. Pod przewodnictwem Fundacji SKENE w dniach 9-11 czerwca odbywały sięnie tylko seminaria, studenci poznawali również Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016 i dobrze się bawili. Po przeprowadzeniu seminarium zapadła decyzja, że podobne spotkania odbywać się będą we Wrocławiu co rok.

03.-10.06.2016 – Dni Kultury Saksońskiej we Wrocławiu

Z okazji 25. rocznicy podpisania Polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie w ramach kooperacji z Biurem Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu oraz Niemieckim Konsulatem Generalnym w dniach 3-10 czerwca 2016 r. we Wrocławiu, mieście partnerskim Drezna odbyły się Dni Kultury Saksońskiej. Agencja tristan production na zlecenie Kancelarii Stanu Wolnego Państwa Saksonia stworzyła ciekawy, różnorodny program z muzyką, tańcem, filmami i sztukami pięknymi. Celem było ukazanie jak najszerszej publiczności, w najróżniejszych miejscach Wrocławia, możliwości obcowania ze sztuką i jej twórcami, pochodzącymi.

Otwarcie nastąpiło w piątek, 3 czerwca. Publiczność zobaczyć mogła przedstawienie teatru DEREVO Tanztheater w nowoczesnym Centrum Kultury Agora. Na Starym Mieście Wrocławski Dom Literatury zaprosił nie tylko młodych na koncert grupy DYSE NATION oraz na imprezę otwarcia. W weekend na terenie alternatywnego centrum sztuki Browar Mieszczanski koncert zagrali Triple Trouble i BANDA INTERNATIONALE w czasie święta, które oświatlone zostało wieczorem przez instalację świetlną »Echtzeitlicht«. Można tu również zobaczyć trwającą kilka tygodni wystawę OSTRALE. W ciągu dnia obie grupy również były aktywne i dawały spontaniczne koncerty na wrocławskim Rynku. 4 i 5 czerwca w Dolnośląskim Centrum Filmowym odbywał się Drezdeński Festiwal Filmowy z towarzyszeniem prezentacji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych 2016; można było w jego trakcie porozmawiać z twórcami. Jeśli chodzi o muzykę klasyczną, melomani również mogli znaleźć coś dla siebie – 6 czerwca w Kościele św. Krzysztofa, neleżącego do parafii luterańskiej, odbył się w ramach ZEGGERTEUM koncert Nowego Towarzystwa Bachowskiego. 8 czerwca Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu zaprosiło na wieczór z saksońskimi autorami; zjawili się Roza Domascyna, Roman Israel i Utz Rachowski. Wieczorem tego dnia Orkiestra Kameralna Filharmonii Drezdeńskiej zagrała w nowo odrestaurowanej SYNAGODZE pod Białym Bocianem program »Muzykalni sąsiedzi« saksońskich i polskich kompozytorów. Wieczorem poprzedniego dnia muzycy otworzyli festyn letni Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu. Dwa bardzo różne wieczory teatralne zaprezentowała grupa drezdeńska Cie.Freaks und Fremde 9/10 czerwca w Teatrze Ad Spectatores, a grupa rockowa Fee Little Pigs 10 czerwca grała przed kilkoma tysiącami zgromadzonej na stadionie publiczności w czasie »Festiwalu Dobrego Piwa«. Zakończenie Dni Kultury Saksońskiej stanowił koncert futurystycznego zespołu STAHLQUARTETT we wnętrzach Galerii Czysta.

Program saksońskich artystów wzbogacił różnorodną ofertę Europejskiej Stolicy Kultury; pomoże on we wspieraniu przyszłych wspólnych projektów między sąsiadami Dolnym Śląskiem i Saksonią.

Polityczne wsparcie zaprezentował premier Saksonii Stanislaw Tillich, który 7 czerwca pojawił sięwe Wrocławiu i wziął udział w kilku punktach programu. Otworzył »Dolnośląsko-saksońskie spotkanie sektora kreatywnego« i zwiedził wystawę drezdeńskiego centrum sztuki OSTRALE. Odbył też rozmowę z marszałkiem Dolnego Śląska Cezarym Przybylskim. Wieczorem premier pozdrowił razem z panią konsul Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu Elisabeth Wolbers przybyłych na festyn letni w konsulacie generalnym.

06.05.2016 – Prezentacja artystów Barbary Jankowskiej-John i Utza Rachowskiego

Przemówienie Barbary Jankowskiej-John Icon vorheriges Bild Icon nächstes Bild Icon Bild vergrößern

Przemówienie Barbary Jankowskiej-John
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

Artyści Barbara Jankowska-John z Wrocławia i Utz Rachowski z Vogtland pokazali w czasie wernisażu, który odbył się 06.05.2016 r. w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia, że słowa i obrazy mogą działać wspólnie. Pisarz Utz Rachowski przekuł swoje przeżycia w formę wierszy, a Barbara Jankowska-John zaprezentowała jego słowa w formie obrazów. Licznie przybyli goście swoją obecnością potwierdzili, że wystawa została przyjęta dobrze. Można ją oglądać do 30.05.2016; w jej ramach odbędzie się koncert młodych muzyków z Górnego Śląska, który planowany jest na 10.06.2016.

18.12.2015 – Spotkanie Adwentowe Saksońskiego Biura Łącznikowego

Tego samego dnia w Saksońskim Biurze Łącznikowym we Wrocławiu odbyło się spotkanie adwentowe. Na spotkanie przybyło około 50 gości, między innymi pani Elisabeth Wolbers, Konsul Generalnego Konsulatu Niemiec we Wrocławiu. Po krótkim powitaniu przez pana Andreasa Grapatina, dyrektora Biura, głos zabrał pan Ulrich Beyer, dyrektor Wydziału ds. Europy, Spraw Wewnętrznych i Unii Europejskiej oraz pani konsul Elisabeth Wolbers. Dzięki koncertowi kolęd rodziny Sierenberg goście zostali wprowadzeni w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Po chóralnych śpiewach wszystkich zebranych nastąpiła nieoficjalna część wieczoru, gdy w wesołym i pogodnym nastroju został otwarty bufet z potrawami dolnośląskimi. Przy ciekawych rozmowach goście korzystali z oferty bufetu. Był to bardzo miły wieczór, który z pewnością na długo pozostanie w pamięci.

17. - 20.12.2015 – Pierwszy Saksońsko-Dolnośląski Jarmark Bożonarodzeniowy

W dniach 17. - 20.12.2015 na terenie malowniczego Centrum Kultury Zamek w Leśnicy na obrzeżach Wrocławia odbył się pierwszy Saksońsko-Dolnośląski Jarmark Bożonarodzeniowy.

Handlarze prezentowali zaciekawionym klientom produkty i przysmaki z obu regionów. Dzięki zakrojonej na szeroką skalę w całym mieście akcji reklamowej jarmark odwiedzili liczni goście, aby poznać saksońskie specjalności. Zdziwienie wywołały nieznane w Polsce figurki, do których wstawia się specjalne kadzidełka (tzw. Räuchermann) oraz tradycyjne łukowate świeczniki (Schwibbogen) z rejonu gór Erzgebirge, więc sprzedawcy musieli sporo się natrudzić, aby przedstawić saksońską historię i zwyczaje. Rolę tłumaczy pełnili studenci germanistyki, więc goście bez przeszkód mogli poznać bożonarodzeniowe tradycje Saksonii. Jarmarkowi towarzyszył program kulturalny. Otwawcie uświetnił występ grupy Gwardia Gryfa, a męska grupa wokalna canta d’elysio wykonała przepiękny koncert kolędowy. Przedstawienie »Pastorałki« teatru »Maska« z Jeleniej Góry zachwyciło publiczność.

W 2016 r. również planujemy Jarmark Bożonarodzeniowy na zamku w Leśnicy. Zapraszamy saksońskich i dolnośląskich rzemieślników i handlowców, aby wzieli w nim udział. Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt z taktiker Werbeagentur GmbH: post@die-taktiker.de

04.12.2015 – Wernisaż wystawy

Tematem wystawy odbywającej się w Burze Łączniikowym Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu jest cykl prac »the.loving.ones« (Kochający) drezdeńskiej artystki Ramony Krüger.

Wystawa jej obrazów jest ze strony Wolnego Państwa Saksonia próbą wejścia w bogaty w wydarzenia rok 2016, w którym Wrocław pełni rolę Europejskiej Stolicy Kultury. Wystawę oglądać można do 31.01.2016 r. w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia.

W roku 2016 w sali konferencyjnej Biura będą odbywały się odczyty, koncerty i wystawy twórców z Dolnego Śląska i Saksonii.

08.04.2015 – Konferencja na wiejski rozwój we Wolnym Państwo Saksonii

Konferencja na wiejski rozwój we Wolnym Państwo Saksonii

Konferencja na wiejski rozwój we Wolnym Państwo Saksonii
(© taktiker Werbeagentur GmbH 2015)

8 Kwietnia 2015r. Minister Środowiska i Rolnictwa Landu Saksonii, Pan Thomas Schmidt, przedstawił program rozwoju obszarów wiejskich. W spotkaniu udział wzieło 60 gości wśród których znajdowali się nie tylko prezydenci miast i politycy komunalni, ale również przedstawiciele instytucji pozarządowych z Polski i Saksonii. Goście z Dolnego Śląska szczególnie zainteresowani byli nowymi możliwościami posczególnych regionów przewodzączych, które w przyszłości same, w oparciu o własne strategie będą decydowac, jakie projekty powinny zostac dofinansowane. 

04.02.2015 – Związek Lotnisk Drezno-Lipsk we Wrocławiu

Związek Lotnisk Drezno-Lipsk we Wrocławiu

Związek Lotnisk Drezno-Lipsk we Wrocławiu
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

W dniu 4 lutego 2015 r. w Biurze Łącznikowym Wolnego Kraju związkowego Saksonii we Wrocławiu Związek Lotnisk Drezno–Lipsk zaprezentował się dolnośląskim biurom podróży. Tematem spotkania był nowy rozkład lotów oraz nowy partner portów lotniczych – Turkish Airlines. 

16.12.2014 – Spotkanie adwentowe w biurze łącznikowym we Wroclawiu

Spotkanie adwentowe w biurze łącznikowym we Wroclawiu

Spotkanie adwentowe w biurze łącznikowym we Wroclawiu
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

Zaproszenie na spotkanie adwentowe w biurze łącznikowym we Wroclawiu, które odbyło się 16.12.2014 roku zostało przyjęte przez ponad 70 osob. Taka frekwencja pokazuje, że zainteresowanie współpracą z biurem jak i partnerami z Saksonii jest nadal bardzo duże i powinno być w dalszym stopniu pielęgnowane.

Na spotkaniu nie zabraklo niemieckich jak i polskich kolęd, które wykonane zotały przez uczniów szkoły muzycznej we Wroclawia, można było spróbować saksońskich specjałów świątecznych m.in. strucli, pierników oraz tradycyjnych Spekulatius. Oczywiście nie zabraklo pysznego grzańca i kiełbasy.

11.10.2014 – Szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego

Szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego

Szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

Już po raz trzeci Nauczyciele z Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego mogli spotkać się w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu i tam dowiedzieć się o ciekawych możliwościach współpracy pomiędzy dolnośląskimi a saksońskimi szkołami. Przy okazji odbyło się również szkolenie na temat realioznawstwa. Jak przemycić na lekcjach wiedzę realioznawczą z zakresu kultury, geografii, historii czy życia codziennego mieszkańców krajów niemieckojęzycznych nie powodując grymasu niezadowolenia na twarzach uczniów? To proste! Wystarczy sięgnąć po tematy, które interesują młodzież najbardziej: współczesna muzyka, sport, filmy, ciekawe strony internetowe i teksty. No i oczywiście tak dobrać ćwiczenia, aby nauka stała się przyjemnością! Tego właśnie uczyli się nauczyciele na szkoleniu.

16.06.2014 – Młodzi artyści z Görlitz i Zgorzelca wystawiają swoje prace

Młodzi artyści z Görlitz i Zgorzelca wystawiają swoje prace

Młodzi artyści z Görlitz i Zgorzelca wystawiają swoje prace
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

16 czerwca w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu zaprezentowane zostały wyniki projektu pt. »Wspólna nauka i życie w euroregionie«, organizowanego przez szkoły DPFA w Görlitz i Zgorzelcu. Pod kierownictwem obecnych nauczycieli plastyki, uczniowie stworzyli dzieła techniką akwarelową i woskową.

Wystawa jest także elementem zaangażowania szkół DPFA w wydarzenie »Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016«, kiedy to dwujęzyczna szkoła rozpocznie swoją działalność również we Wrocławiu.

25.05.2014 – Koncert z okazji Tygodnia Europejskiego w powiecie górowskim

Koncert z okazji Tygodnia Europejskiego w powiecie górowskim

Koncert z okazji Tygodnia Europejskiego w powiecie górowskim
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

25 maja w powiecie górowskim odbył się koncert z okazu Tygodnia Europejskiego. W urokliwym sicińskim kościele barokowym muzykę europejską zaprezentowali szkoła muzyczna z Wszowej oraz artyści Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Dzięki akustyce kościoła w Sicinach ponad stu widzów mogło przeżyć poruszający koncert.

Na koniec, artyści oraz mieszkańcy regionu zostali zaproszeni na przekąskę oraz do wspólnej rozmowy na plebanii. Wydarzenie to powinno stać się impulsem do tego, aby kultura i sztuka były obecne również w przestrzeni lokalnej i otwierały drogę dalszym inicjatywom.

Tego życzą sowie współpracujące miasta partnerskie, co również przez lata Gina Niechlów i jej saksoński partner Röderaue konsekwentnie realizują.

08.05.2014 – Przekazanie książek do bibliotek we Wrocławiu i Opolu

Przekazanie książek do bibliotek we Wrocławiu i Opolu

Przekazanie książek do bibliotek we Wrocławiu i Opolu
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

8 maja 2014r. zakończyła się wystawa książek pod nazwą »Prezentacja saksońskich wydawnictw«, którą można było obejrzeć w ramach odbywających się w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia »Sakońskich Dni Książki«. Część wystawianych tam egzemplarzy powędrowała do Bilbioteki Caritasu w Opolu, na polecenie diecezji opolskiej, w trosce o podtrzymywanie i szerzenie języka niemieckiego w regionie. Z książkami tymi można zapoznać się podczas wystawy, która będzie trwała do końca maja. Później zaś zostaną one włączone do zbiorów biblioteki.
Znaczna część wystawy pozostała we Wrocławiu. W czwartkowe popołudnie, w dniu jej zakończenia, książki ofiarowano Bibliotece Niemieckiej w  Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Wicedyrektor biblioteki, Pani Jolanta Ubowska oraz bilbiotekarka niemieckiej czytelni, Pani Beata Pleban, bardzo ucieszyły się z mnogości egzemplarzy zaoferowaych przez saksońskie wydawnictwa.

25.04.-08.05.2014 – »Saksońskie Dni Książki«

Wystawa »Saksońskie Dni Książki« jest dostępna dla publiczności w dniach od 25 kwietnia do 8 maja 2014 r. Pod hasłem »Prezentacja wydawnictw saksońskich« w pomieszczeniach Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu wydawcy z Saksonii przedstawiają swoje książki.

Wystawa »Saksońskie Dni Książki« jest dostępna dla publiczności w dniach od 25 kwietnia do 8 maja 2014 r. Pod hasłem »Prezentacja wydawnictw saksońskich« w pomieszczeniach Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu wydawcy z Saksonii przedstawiają swoje książki.
(© SK)

Pod hasłem »Prezentacja wydawnictw saksońskich« ponad 30 wystawców z Saksonii przedstawia swoje książki w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu. Wystawa jest dostępna dla publiczności w dniach od 25 kwietnia do 8 maja 2014 r. W ramach imprez towarzyszących zorganizowano urozmaicony program różnorodnych wydarzeń w języku polskim i niemieckim. Zaplanowano między innymi literackie zwiedzanie Wrocławia, odczyty i wykłady. Oferta prezentowanych książek jest bardzo zróżnicowana. Sięga ona od poezji, poprzez książki dla dzieci i beletrystykę, po książki popularne i specjalistyczne. Po wystawie w Biurze Łącznikowym książki wydawców saksońskich udadzą się w podróż po Polsce, a następnie zostaną przekazane bibliotece we Wrocławiu i poszerza jej obecną ofertę.

25.02.2014 – Wizyta Prezydenta drezdeńskiej Izby Przemysłowo- Handlowej we Wrocławiu

od levej do prawej: Pan Dr. Detlef Hamann (Dyrektor zarządzający Izbą Przemysłowo-Handlową w Dreźnie), Pan Andreas Grapatin (Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia), Pan Jarosław Wróblewski (Wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław), Pan Dr. Günther Bruntsch (Prezydent Izby Przemysłowo - Handlowej w Dreźnie), Pani Justyna Młynarz (Urząd Marschałkowski we Wrocławiu), Kierownik oddziału (Izby Przemysłowo-Handlowej w Görlitz), Pan Zygmunt Waroch (Saksońsko-Polskie Centrum Kontaktów Gospodarczych Izby Przemysłowo-Handlowej w Dreźnie, oddzial w Görlitz)

od levej do prawej: Pan Dr. Detlef Hamann (Dyrektor zarządzający Izbą Przemysłowo-Handlową w Dreźnie), Pan Andreas Grapatin (Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia), Pan Jarosław Wróblewski (Wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław), Pan Dr. Günther Bruntsch (Prezydent Izby Przemysłowo - Handlowej w Dreźnie), Pani Justyna Młynarz (Urząd Marschałkowski we Wrocławiu), Kierownik oddziału (Izby Przemysłowo-Handlowej w Görlitz), Pan Zygmunt Waroch (Saksońsko-Polskie Centrum Kontaktów Gospodarczych Izby Przemysłowo-Handlowej w Dreźnie, oddzial w Görlitz)
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

W dniu 25.2 odwiedził Wrocław prezydent drezdeńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Podczas swojej pierwszej wizyty spotkał się z przedstawicielami Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Odziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego i zarządem lotniska. Podczas spotkań towarzyszył mu kolega ze zgorzeleckiego odziału Izby Przemysłowo-Handlowej.

Celem prowadzonych rozmów, które będą kontynuowane na jesieni, było poszerzenie istniejącej współpracy.

05.03.2014 – Wizyta nauczyielek z Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Z wielkim zainteresowaniem goście słuchają wykładu pana Andreasa Grapatina

Z wielkim zainteresowaniem goście słuchają wykładu pana Andreasa Grapatina
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

W dniu 05. marca nauczycielki z Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego zostały zaproszone na spotkanie do Przedstawicielstwa Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu, aby dowiedzieć się o możliwościach współpracy Dolnego Śląska i Saksonii. Przedstawiciel biura - pan Adreas Grapatin - przedstawił wiele interesujących projektów i dał nauczycielkom impuls do rozpoczęcia różnych projektów - nie tylko na poziomie wymiany szkół. Stowarzyszenie liczy na dalszą współpracę i ma nadzieję na realizację przyszłych działań z saksońskimi partnerami.

19.12.2013 – Nastrojowy czas adwentu w Biurze Lacznikowym

Nastrojowy czas adwentu w Biurze Lacznikowym

Nastrojowy czas adwentu w Biurze Lacznikowym
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

Biuro Łącznikowe Wolego Państwa Saksonia we Wrocławiu wydało przyjęcie z okazji Świat Bożego Narodzenia. Zaproszonych gości w świąteczny nastój wprowadzili wrocławscy muzycy kolędami śpiewanymi w języku polskim i niemieckim. Następnie kierownik Biura pan Andreas Grapatin podziękował zaproszonym gościom za owocną współpracę w roku 2013, życząc jednocześnie wielu ciekawych inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć w nadchodzącym roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele urzędu samorządu województwa dolnośląskiego, samorządów lokalnych, miast i gmin, Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, izb gospodarczych, stowarzyszeń przedsiębiorców niemieckich w Polsce, niemieckich katolickich i ewangelickich parafii w Polsce, przedstawiciele województwa opolskiego oraz przedsiębiorcy. Goście spędzili miły wieczór degustując saksońskie i polskie bożonarodzeniowe potrawy.

22.11.2013 – Ochrona środowiska – tematem dla dwóch regionów

Ochrona środowiska – tematem dla dwóch regionów

Ochrona środowiska – tematem dla dwóch regionów
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

W dniu 22. listopada, miejsce miało Spotkanie Tematyczne w Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia - dotyczące środowiska naturalnego i rolnictwa. Program Spotkania był bardzo napięty. Zawarte w nim były trzy referaty, które były wygłaszane w języku niemieckim i tłumaczone na język polski symultanicznie. Tematyka tych referatów była następująca:

 • Priorytety w zakresie zabezpieczenia fachowych sił roboczych w zawodach zielonych w Wolnym Państwie Saksonia z uwzględnieniem zasady dualnego systemu kształcenia – którą przedstawił Henrik Fichtner, LfULG
 • Zmiana klimatu w Saksonii i możliwosci dostosowania – Udo Melletin, LfULG
 • Biogazowanie w Saksonii – Nowe aspekty bezpieczeństwa i zmniejszanie imisji – Peter Gamer

Między referatami uczęstniczy mogli sie pocieszyć kawą i drobnymi posiłkami oraz był czas na rozmowę i wymianę fachową, gdzie zainteresowani mogli osobiście porozmawiać z prelegentami.
Na spotkaniu uczęstniczyło ponad 20 osób z róznych branż także dziennikarka gazety regionalnej. Słuchający jak i Wygłaszający byłi zadowoleni z przebiegu spotkania. Liczymy na podobny sukces na kolejnych spotkaniach.

08.10.2013 – Konferencja prasowa »Touristik & Caravaning International: Odjechany Lipsk – targi rowerowe i triatlonowe«

Od lewej: Bartłomiej Ostrowski (dyrektor wydziału współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych w Urzędzie Marszałkowskim województwa dolnośląskiego we Wrocławiu, Anne Frank (prezes spółki TMS) i Andreas Grapatin

Od lewej: Bartłomiej Ostrowski (dyrektor wydziału współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych w Urzędzie Marszałkowskim województwa dolnośląskiego we Wrocławiu, Anne Frank (prezes spółki TMS) i Andreas Grapatin
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

Konferencja prasowa dotycząca tegorocznych targów »Touristik & Caravaning International: Odjechany Lipsk – targi rowerowe i triatlonowe« (20-24.11.2013) została zorganizowana w saksońskim Biurze Łącznikowym we Wrocławiu. Temat konferencji prasowej z 8 października 2013 r. brzmiał »Saksonia i Śląsk ręka w rękę«. W jej trakcie prezes drezdeńskiej spółki zajmującej się organizacją targów TMS Messen-Kongresse-Ausstellungen GmbH, pani Anne Frank, przedstawiła polskim dziennikarzom planowaną imprezę w Lipsku. Nie chodziło wyłącznie o targi w Lipsku i pozyskanie dla nich polskich wystawców, lecz bardziej o to, jak promować i przekonać Polaków do idei karawaningu. Na targach będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji związanych z karawaningiem. Ponadto dyskusja skoncentrowała się na możliwości współpracy pomiędzy Saksonią i Dolnym Śląskiem w tej dziedzinie. Postanowiono dążyć do kolejnych spotkań dotyczących tego tematu z przedstawicielami m.in. dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

23.07.-30.09.2013 – Wystawa »Rodzina Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego we Wrocławiu«

Od 23 lipca do 30 września w Pałacu Królewskim we Wrocławiu prezentowana była wystawa »Rodzina Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego we Wrocławiu«.

Od 23 lipca do 30 września w Pałacu Królewskim we Wrocławiu prezentowana była wystawa »Rodzina Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego we Wrocławiu«.
(© Muzeum Miejskie Wrocławia)

We Wrocławiu miało miejsce wydarzenie kulturalne o wielkiej randze – od 23 lipca do 30 września we wrocławskim Pałacu Królewskim prezentowano wystawę »Rodzina Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego we Wrocławiu«.

Wyjątkowość tej wystawy polegała na tym, że zaprezentowano na niej przede wszystkim dzieła sztuki pochodzące z prywatnych kolekcji z całego świata, które normalnie nie są dostępne szerokiej publiczności.  W sumie na wystawie można było obejrzeć ponad 100 arcydzieł (obrazów, rysunków, grafik) składających się na przekrój całej twórczości tej słynnej rodziny artystów. Wystawa prezentowana była tylko w trzech miastach europejskich: Rzymie, Paryżu i Wrocławiu.

Adres: Pałac Królewski, Muzeum Miejskie Wrocławia, ul. Kazimierza Wielkiego 35, Wrocław

04.07.2013 – Spotkanie Europa Forum z Siegfriedem Deinege (nadburmistrzem Görlitz)

Nadburmistrz Siegfried Deinege

Nadburmistrz Siegfried Deinege
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

W ramach swojej pierwszej wizyty składanej we Wrocławiu nowy nadburmistrz miasta Görlitz spotkał się z niemieckojęzycznymi przedsiębiorcami. Nadburmistrz Siegfried Deinege ma swoje korzenie w sferze ekonomii i gospodarki, natomiast w polityce jest osobą robiącą karierę w dziedzinie niezwiązanej ze swoim wykształceniem, dlatego podczas wspólnego wieczoru co i rusz pojawiało się słowo »integracja«.

28.05.2013 – Konferencja Ministerstwa Kultury Saksonii i dyrektorów dolnośląskich szkół zawodowych

Konferencja saksońskiego Ministerstwa Kultury i dyrektorów szkół zawodowych z Dolnego Śląska

Konferencja saksońskiego Ministerstwa Kultury i dyrektorów szkół zawodowych z Dolnego Śląska
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

28 maja spotkali się dyrektorzy szkół zawodowych na Dolnym Śląsku z pełnomocnikiem saksońskiego Ministerstwa Kultury ds. kształcenia zawodowego. Przedstawiony został w szczegółach dualny system kształcenia zawodowego i udzielono obszernych odpowiedzi na liczne pytania. W trakcie dyskusji udało się też zdefiniować kolejne pomysły w zakresie współpracy. Ustalona została już oficjalna delegacja Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego na mistrzostwa świata szkół zawodowych w Lipsku, gdzie w ramach wycieczek do zakładów pracy i szkół kontynuowana będzie wymiana doświadczeń.

Kolejne spotkania związane z wymianą informacji i współpracą odbędą się na jesieni w Saksonii. Mają one na celu poprawę praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych Dolnego Śląska i oczywiście nawiązanie również w ramach tych kontaktów partnerstwa szkół.

16.05.2013 – Wernisaż »Gerhart Hauptmann na nowo odkryty« i pierwsza rocznica działalności Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Dolny Śląsk (DPGN) i Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia zaprosiły 16 maja 2013 r. - w pierwszą rocznicę istnienia Biura Łącznikowego - na wernisaż prac wyróżnionych w konkursie szkolnym pod tytułem »Gerhart Hauptmann na nowo odkryty – oczami młodych artystów«.

Konkurs zainicjowało z okazji 150-tych urodzin śląskiego poety Gerharta Hauptmanna Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Dolny Śląsk DPGN we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego. W konkursie wzięło udział w sumie 100 uczniów z ponad 30 saksońskich i dolnośląskich szkół. Jeszcze w październiku ubiegłego roku w Domu Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie wyróżnieni zostali laureaci następujących kategorii: konkurs fotograficzny, konkurs artystyczny oraz konkurs recytatorski.

*

09.05.2013 – Obchody Dnia Europy

Impresje z obchodów Dnia Europy

Impresje z obchodów Dnia Europy
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

9 maja 2013 r. Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu obchodziły w Parku Staromiejskim przy wrocławskim Teatrze Lalek »Dzień Europy«. W pawilonie niemieckim zaprezentowali się między innymi konsulat generalny RFN we Wrocławiu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD, mniejszość niemiecka we Wrocławiu, Instytut Goethego z Krakowa, Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Atrakcją pawilonu niemieckiego była mobilna szkoła językowa »DeutschWagenTour«.
W zbudowanym „miasteczku europejskim" prezentowały się konsulaty oraz instytuty językowe i kulturowe. Na scenie Teatru Lalek wystąpiły grupy artystów i muzyków. W programie wzięli udział przedstawiciele z Francji, Niemiec, Chorwacji, Słowacji, Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Gruzji oraz Kraju Basków. Wszyscy goście mieli możliwość poznać kulturę krajów europejskich oraz wziąć udział w licznych zabawach i konkursach.

26.03.2013 – Dolnośląsko-saksońskie forum dialogu na temat zmian demograficznych

Dolnośląsko-saksońskie forum dialogu na temat zmian demograficznych

Dolnośląsko-saksońskie forum dialogu na temat zmian demograficznych
(© Inspiracja Sabina Lasota-Lis, Wrocław)

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu przeprowadziło 26 marca 2013 r. po raz pierwszy dolnośląsko-saksońskie forum dialogu na temat demografii. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi dolnośląskich prezydentów miast, burmistrzów i starostów oraz przedstawicieli województwa opolskiego i lubuskiego na kwestie demografii.  Spotkanie było prowadzone przez przewodniczącego Akademii Telewizyjnej Środkowych Niemiec Heinza Eggerta oraz Grzegorza Romana, byłego wicemarszałka województwa dolnośląskiego.  Po przywitaniu gości szef Kancelarii Państwa Saksonii, minister Johannes Beermann przedstawił krótkie wprowadzenie do tematu spotkania. Beermann zobrazował projekty demograficzno-polityczne Wolnego Państwa Saksonii i zademonstrował wszystkim obecnym szanse i możliwości przemian demograficznych.

*

22.03.2013 – Spotkanie drezdeńskiej Izby Rzemieślniczej z kolegami z Wrocławia

Spotkanie drezdeńskiej Izby Rzemieślniczej z kolegami z Wrocławia

Spotkanie drezdeńskiej Izby Rzemieślniczej z kolegami z Wrocławia
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

Dziesięciu przedsiębiorców saksońskich skorzystało 22 marca z oferty Izby Rzemieślniczej w Dreźnie i wzięło udział w wyjeździe do Wrocławia w celu przeprowadzenie rozmów dotyczących nawiązania współpracy. Impreza została zorganizowana we współpracy z partnerską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu, Cechem Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu i przede wszystkim z dolnośląskim ośrodkiem EEN (Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej). W Biurze Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonii uczestnicy zostali powitanie przez pana Grapatina oraz pana Geißlera, po czym mieli okazję przeprowadzić rozmowy na temat współpracy z 19 obecnymi firmami polskimi. Do pomocy w prowadzeniu rozmów zostało zaangażowanych kilku tłumaczy. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili targi budowlane. W sumie saksońscy przedsiębiorcy przeprowadzili 62 rozmowy dotyczące nawiązania współpracy i byli bardzo zadowoleni z ich przebiegu oraz wyników. W przyszłości planowana jest organizacja kolejnych imprez przez Izbę Rzemieślniczą z Drezna mających na celu nawiązanie współpracy. Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z Izbą Rzemieślniczą w Dreźnie.

26./27.02.2013 – Europejskie Forum doradztwa rolniczego

Na zdjęciu Andreas Grapatin i przewodnicząca Międzynarodowej Akademii Doradców Rolnych IALB Edda Albers

Na zdjęciu Andreas Grapatin i przewodnicząca Międzynarodowej Akademii Doradców Rolnych IALB Edda Albers
(© Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu)

26 i 27 lutego odbył się we Wrocławiu mityng IALB [Międzynarodowej Akademii Doradców Rolnych], który miał formę warsztatów przygotowawczych EUFRAS [Europejskie Forum Doradców Rolnych]. Impreza została zorganizowana przez IALB z pomocą wrocławskiego Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia. Główną ideą spotkania było znalezienie rozwiązań i wymiana doświadczeń w obliczu podobnie przebiegającego rozwoju w sferze rolnictwa. Aktywna sieć IALB oferująca informacje i wymianę doświadczeń jest otwarta dla osób fizycznych oraz prawnych działających w obszarze edukacji i doradztwa, a także dla usługodawców z branży rolnej.

29.01.2013 – Wizyta delegacji Euroregionu Nysa w saksońskim Biurze Łącznikowym we Wrocławiu

Na zdjęciu od lewej: dyrektor niemieckiego biura Euroregionu Nysa pan Watterott i kierownik saksońskiego Biura Łącznikowego we Wrocławiu pan Grapatin

Na zdjęciu od lewej: dyrektor niemieckiego biura Euroregionu Nysa pan Watterott i kierownik saksońskiego Biura Łącznikowego we Wrocławiu pan Grapatin
(© Biuro Łącznikowe we Wrocławiu)

29 stycznia 2013 niemiecka strona Euroregionu Nysa i Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia omawiały we Wrocławiu na różnych płaszczyznach euroregionalne, transgraniczne aspekty i wizje dalszej współpracy. Podczas pierwszej wizyty niemieckiej delegacji Euroregionu Nysa w saksońskim Biurze Łącznikowym we Wrocławiu strony skupiły się przede wszystkim na wymianie informacji dotyczących codziennej działalności obydwu instytucji. Udało się wypracować wspólne tematy i cele mogące usprawnić i rozwinąć współpracę transgraniczną między Dolnym Śląskiem a Saksonią. W celu wzmożenia współpracy między płaszczyzną euroregionalną i europejską zaplanowane zostały w nieodległej przyszłości kolejne wspólne rozmowy i wymiana doświadczeń.

02-05.10.2012 – Wizyta premiera Tillicha w Polsce

Premier Stanisław Tillich wraz z delegacją złożoną z 52 osób złożył w dniach od 2 do 5 października wizytę w Warszawie, Wrocławiu i Lubinie. Premier Saksonii spotkał się i przeprowadził rozmowy polityczne z przedstawicielami polskiego rządu oraz województwa dolnośląskiego.

Marginalspalte


Illustration

Informationen in deutscher Sprache

Prosimy o kontakt

Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia

 • SymbolAdres dla odwiedzających:
  Rynek 7 | 50-107 Wrocław/Polska

  Osoba kontaktowa:
  Uwe Behnisch
 • SymbolTelefon:
  +48 71 337 82 64
 • SymbolFaks:
  +48 71 337 82 69
 • SymbolE-Mail
© Institution