1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Terminy i wydarzenia

13./14.11.2014 – 25. Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej w Dreźnie

25. Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej w Dreźnie

25. Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej w Dreźnie
(© Państwowa Kancelaria Saksonii)

Około 80 polskich i niemieckich przedstawicieli spotkało się - na zaproszenie Saksońskiego Rządu - w dn. 13-14 listopada w Dreźnie na 25. Posiedzeniu Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Saksoński Prezes Rady Ministrów Stanislaw Tillich powitał z tej okazji wszystkich obecnych w czwartek 13.11. na kolacji w drezdeńskim Zamku Rezydencyjnym. W swoim przemówieniu Prezes Rady Ministrów Tillich mówił o wielu imponujących projektach transgranicznych w Polsce i w Niemczech. Zilustrował je na podstawie ścisłej współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Wolnym Państwem Saksonia. W piątek Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa zaleciła cały szereg działań na rzecz dalszej poprawy współpracy pomiędzy obu Państwami, m.in. w zakresie edukacji, ochrony przed katastrofami i transportu kolejowego.

Dalsze informacje na temat Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

15.11.2013 – Tillich: »Saksonię i Lubuskie łączy aktywne partnerstwo«

Elżbietą Polak i Stanislaw Tillich

Elżbietą Polak i Stanislaw Tillich
(© Oliver Killig)

Partnerstwo między regionami istnieje już od pięciu lat. Z okazji kolejnego jubileuszu premier kraju związkowego Saksonii, Stanislaw Tillich, spotkał się dziś na zamku Wackerbarth z marszałek województwa lubuskiego, Elżbietą Polak. Wspólnie omówiono bilans współpracy jak też poruszono ważne punkty współpracy w przyszłości oraz kwestię finansowania projektów transgranicznych.

»Cieszę się, że partnerstwo naszych regionów, Saksonii i województwa lubuskiego, aktywnie się rozwija. Ta dobra współpraca sąsiedzka w małych rzeczach wywiera w rezultacie dodatni wpływ również na nasz ogólny stosunek do Polski. Na tej drodze będziemy mogli skutecznie podejmować przyszłe wyzwania i wspólnie troszczyć się o postęp w naszych regionach«, powiedział premier Tillich. Docenił on także zaangażowanie zespołu roboczego Saksonia – Lubuskie.

Zespół ten utworzono w ramach partnerstwa regionów w listopadzie 2008 roku. Od tego czasu jego członkowie spotykają się regularnie w celu wymiany poglądów na takie tematy jak: współpraca w zakresie edukacji, rolnictwo/ uprawa winorośli, leśnictwo oraz ochrona przyrody i ochrona przeciwpowodziowa.

Pomimo, że granica pomiędzy Wolnym Krajem Saksonią a województwem lubuskim wynosi zaledwie 13 kilometrów, oba regiony łączy intensywna i skuteczna współpraca. Złożenie listu intencyjnego o współpracy bilateralnej przyniosło w tym czasie liczne owoce w postaci wspólnych projektów. Wymienić tu można na przykład zagospodarowanie granicy polsko-niemieckiej pod kątem turystyki, Polsko-Niemieckie Centrum Wymiany Kulturalnej Wymiarki oraz zbudowanie infrastruktury turystycznej »Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa«.

Projekty finansowane są przez Wolny Kraj Saksonię oraz z funduszy Unii Europejskiej. W bieżącym okresie realizacji projektów transgranicznych Saksonii z Polską (od 2007 do 2013) udostępniono środki w wysokości 105 milionów Euro, z czego ok. 20 milionów Euro objęło projekty realizowane we współpracy z Lubuskiem jako partnerem wiodącym lub partnerem w ramach programu.
Po spotkaniu roboczym i wspólnym obiedzie Tillich i Polak wraz z członkami zespołu roboczego wzięli udział w oprowadzaniu po Saksońskiej Winnicy Państwowej. Województwo lubuskie jest jedynym regionem uprawy wina w Polsce.

02.-05.10.2012 – Wizyta premiera Tillicha w Polsce

Stanisław Tillich na głębokości 1000 metrów w kopalni „Jan Wyżykowski” należącej do KGHM z Polkowic.

Stanisław Tillich na głębokości 1000 metrów w kopalni „Jan Wyżykowski” należącej do KGHM z Polkowic.
(© Matthias Rietschel)

Premier Stanisław Tillich wraz z delegacją złożoną z 52 osób złożył w dniach od 2 do 5 października wizytę w Warszawie, Wrocławiu i Lubinie. Premier Saksonii spotkał się i przeprowadził rozmowy polityczne z przedstawicielami polskiego rządu oraz województwa dolnośląskiego. W składanej wizycie premierowi Tillichowi towarzyszył sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Transportu Roland Werner, deputowani saksońskiego Landtagu, przewodniczący Izby Przemysłowo-Handlowej w Dreźnie dr Günter Bruntsch oraz przedsiębiorcy z branży techniki kolejowej.
W Warszawie prowadzone były między innymi rozmowy z wicepremierem i ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem, z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim oraz z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską.

Kolejnym ważnym punktem podróży było wspólne przyjęcie organizowane 3 października przez premiera Tillicha i niemieckiego ambasadora w Warszawie Rüdigera Freiherr von Fritscha w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.  Okazją dla przyjęcia były uroczyste obchody Dnia Jedności Niemiec. Ponadto w tym dniu miał miejsce polsko-saksoński dzień gospodarczy poświęcony tematowi techniki kolejowej, który został zorganizowany przez saksońską agencję rozwoju gospodarczego Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH.

Na Dolnym Śląsku - będącym partnerem regionalnym Saksonii - premier Tillich spotka się z marszałkiem województwa Rafałem Jurkowlańcem oraz wojewodą dolnośląskim Markiem Skorupą. W następnej kolejności zwiedził spółkę KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. Firma bada obecnie występowanie złóż miedzi w regionie łużyckim.

Polskę i Saksonię łączy 122 kilometry wspólnej granicy wzdłuż Nysy ‎Łużyckiej. Od 1999 r. Wolne Państwo Saksonia współpracuje w ramach partnerstwa regionalnego z województwem dolnośląskim, a od 2008 r. również z województwem lubuskim. Polska jest piątym w kolejności zaangażowania partnerem handlowym Saksonii. Obroty handlowe w roku 2011 wyniosły 2,7 mld euro, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 20%.