1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Europa i kwestie międzynarodowe

W pierwszej połowie poprzedniego stulecia wydawało się, że pokój i zjednoczenie Europy nie są możliwe. Dziś Unia Europejska to znaczący czynnik w światowej polityce i globalnej gospodarce.

Coraz silniej europejska płaszczyzna ma wpływ na nasze codzienne życie. Europejskie prawo określa w międzyczasie wiele obszarów naszego życia, gospodarka zazębia się, mobilność wzrasta – Europa zrasta się ponad kulturami i językami. Europejskie zjednoczenie to model sukcesu.

Światowe połączenia

Sześćdziesiąt lat po zakończeniu drugiej wojny światowej więcej niż połowa państw Europy połączyła się tworząc Unię Europejską. Do tego dochodzi bardzo ścisłe partnerstwo i współpraca z pozostałymi państwami Europy. Jednak także poza tym, na płaszczyźnie międzynarodowej we wszystkich obszarach połączenia są coraz bardziej ścisłe.

Saksonia w samym centrum

Saksonia to część tych procesów rozwoju. W Europie Wolne Państwo ma swoje stałe miejsce i współpracuje na obszarze gospodarki, polityki i kultury z innymi państwami i regionami.

Wolne Państwo Saksonia nie ustawia się jednak na płaszczyźnie europejskiej, ale pielęgnuje sieć dobrych stosunków ponad granicami UE.

Unia Europejska

Unia Europejska

Najważniejsze informacje dotyczące Unii Europejskiej – od struktury UE poprzez kwestie dotyczące Saksonii aż do punktów informacyjnych UE w Saksonii.

Saksonia na świecie

Saksonia na świecie

Saksonia utrzymuje dobre stosunki i partnerstwa nie tylko z sąsiadami ale także z regionami i państwami całego świata.

Marginalspalte


Illustration

© Institution