1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Unia Europejska

Saksonia leży w centrum Europy Ostatnie rozszerzenie Unii Europejskiej z roku 2007 spowodowało, że Wolne Państwo z obszaru brzeżnego przesunęło się do centrum. Saksonia korzysta ze ścisłej współpracy z bezpośrednimi sąsiadami, Republiką Polski i Republiką Czech. Ale ponadto tworzone są różnorodne połączenia z innymi krajami UE co wzbogaca Wolne Państwo we wszystkich zakresach.

Spojrzenie w przyszłość

Saksonia to stała wielkość w Europie. Saksoński rząd i liczni reprezentanci działają na rzecz interesów Saksonii w Brukseli w UE. Na płaszczyźnie politycznej Wolne Państwo agituje także poza granicami swoimi i Unii. Także gospodarczo i kulturalnie Saksonia dysponuje siecią kompetentnych partnerów w Unii Europejskiej.

Tym samym Saksonia wnosi wkład do gospodarczej, społecznej i kulturowej spójności. Saksonia jest otwarta na konkurencję z innymi regionami i wspiera wzajemną naukę. Połączenie wspólnych interesów zwiększa szansę realizacji politycznych celów w Unii Europejskiej.

Unia Europejska

Unia Europejska

Zarówno politycznie jak i gospodarczo państwa Europy wskutek umów połączyły się ze sobą bardzo ściśle w ciągu ostatnich 50 lat.

Stanowisko saksońskiej polityki w Europie

Stanowisko saksońskiej polityki w Europie

Jakie polityczne punkty ciężkości w przypadku Europy ma Saksonia? Jakie stanowiska reprezentuje Wolne Państwo? W jaki sposób wspiera sprawy UE?

Saksonia porusza Europę

Saksonia porusza Europę

Wolne Państwo dysponowało wieloma możliwościami, aby uczestniczyć aktywnie w wydarzeniach na poziomie europejskim – poprzez federację, lub bezpośrednio w Brukseli.

Marginalspalte


Illustration

© Institution