1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Biuro kontaktów Saksonii w Brukseli

Saksonia zmierza ku europejskiej płaszczyźnie

Saksońskie interesy muszą być reprezentowane także na płaszczyźnie europejskiej. I tak Bruksela w toku europejskiej integracji ma ograniczać decyzyjność Wolnego Państwa tylko w absolutnie koniecznym zakresie.

Także po rozszerzeniu Unii Europejskiej do 27 państw Saksonia uzyskuje wskutek swojego położenia ale także historii specjalną rolę.

Saksońskie biuro kontaktów

Od 1991 Wolne Państwo Saksonia dysponuje biurem w Brukseli. Biuro to jest częścią Saksońskiej Kancelarii Państwowej i należy do obszaru działania szefa Kancelarii Państwowej Dr-a Johannesa Beermanna
W tej chwili w biurze zatrudnionych jest 14 pracowników, wśród których większość delegowana jest czasowo z poszczególnych ministerstw.

Informacje dotyczące saksońskiego biura kontaktów w Brukseli

Marginalspalte


Illustration

© Institution