1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Wspólne uzgodnienia

Wspólne uzgodnienia – dzieci bawiące się razem w żłobku

Wspólne uzgodnienia – dzieci bawiące się razem w żłobku
(© Shutterstock)

Współpraca z bezpośrednimi sąsiadami Saksonii, Republiką Czech jak również Republiką Polski ma bardzo długie tradycje. Pielęgnowanie dobrosąsiedzkich stosunków oraz rozwiązywanie transgranicznych problemów stanowią istotne założenia dla rozwoju całego regionu przygranicznego. Współpraca transgraniczna zyskała na dynamice po przystąpieniu do Unii Europejskich państw sąsiednich.

W ostatnich latach opracowano zaufaną oraz kompetentną bazę dla rozwoju współpracy z Dolnym Śląskiem oraz Północnym Regionem Czech. Podczas wielu rozmów podejmuje się starania w zakresie utworzenia wspólnej linii działania. Przy tym na pierwszym planie znajdują się nie tylko kwestie polityczne.

Kooperacja i projekty

Wolne Państwo zawiera wiele umów ze swoimi regionami partnerskimi. Zakres działań sięga przy tym od dwujęzycznych żłobków poprzez wspólne projekty turystyczne aż do ścisłej współpracy gospodarczej. W ramach tej współpracy stosunek do krajów względnie regionów sąsiadujących jest wspierany i umacniany.

Marginalspalte


Illustration

© Institution