1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Partnerstwo regionalne

Najbardziej intensywna forma współpracy w przypadku Saksonii to partnerstwo regionalne. Inicjowane oficjalnie przez rządy regionów w zakresie wielu tematów i odnośnie wielu grup społecznych.

Organizacja partnerstwa

Bazą partnerstwa regionalnego jest wspólne oświadczenie o współpracy, które podkreśla po obu stronach polityczną wolę do współpracy w wielu zakresach. Wcześniej podejmowane działania są instytucjonalizowane wskutek partnerstwa regionalnego, z zapewnieniem politycznego i finansowego wsparcia.

Partnerstwo regionalne podlega kierownictwu bilateralnych grup roboczych. Partnerstwo koordynowane jest ze strony Saksonii przez Kancelarię Państwową. Punkty ciężkości w przypadku Saksonii dotyczą przede wszystkim ścisłej współpracy z regionami sąsiednimi w Republice Czech i w Polsce.

Polska

Plac zamkowy w stolicy Polski- Warszawie

Plac zamkowy w stolicy Polski- Warszawie
(© Shutterstock)

Wspólna historia Polski i Saksonii naznaczona została przede wszystkim rządami Augusta Mocnego, który w latach 1694 do 1733 był  Elektorem Fryderykiem Augustem I von Sachsen jak również Królem Augustem II w Polsce. Z jego okresem urzędowania połączył się czas urzędowania elektora Fryderyka Augusta II von Sachsen, który do roku 1763 był Królem Augustem III i  rządził w Polsce.

Dzisiejsza współpraca Polski i Niemiec opiera się na układzie z 17 czerwca 1991 o dobrym sąsiedztwie i pokojowej współpracy. Wolne Państwo Saksonia na tej podstawie zawarło umowę o współpracy z dwoma polskimi województwami, Dolnym Śląskiem i Województwem Lubuskim.

Regiony partnerskie Saksonii

Republika Czech

Praga, stolica czeskiej republiki

Praga, stolica czeskiej republiki
(© Shutterstock)

Czechy i Saksonia łączy wspólna historia. W szczególności Saksonia przyczyniła się w 16 wieku do poprawienia wizerunku poprzez utworzenie Srebrnej Góry, co przyspieszyło zasiedlanie Saksonii oraz czeskiej części Erzgebirge, w obecnych Czechach. Na początku 17 wieku Saksonia stała się punktem ucieczki dla licznych Czechów, uciekających przed katolicyzacją przeprowadzaną przez ówczesnego księcia.

Dzisiaj Wolne Państwo Saksonia utrzymuje ścisłe kontakty z Republiką Czech na wielu obszarach. Dodatkowo rejony rządowe znajdujące się w pobliżu granicy, zawarły umowy o współpracy z czeskimi terenami przygranicznymi.

Region partnerski Saksonii

Inne kontakty z Republiką Czeską

Rząd Wolnego Państwa Saksonii utrzymuje żywe kontakty z bezpośrednio sąsiadującymi z Saksonią regionami, okręgami Karlovy Vary, Liberec i Ústí. Dla scementowania i pogłębienia współpracy doszło do podpisania „Wspólnych Deklaracji” z prezydentami tychże regionów.

Marginalspalte


Illustration

© Institution