1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Euroregiony

Spojrzenie na dolinę Łaby – Szwajcaria Saksońska

Spojrzenie na dolinę Łaby – Szwajcaria Saksońska
(© Shutterstock)

Regiony na polsko-saksońskim i czesko-saksońskim obszarze granicznym prowadzą intensywne programy wymiany. Aby ułatwić ten proces doprowadziły do ścisłej współpracy tworząc cztery euroregiony.

Pomysł

Euroregiony to połączenia powiatów i gmin przy wewnętrznych i zewnętrznych granicach UE utworzone na potrzeby wspierania transgranicznej współpracy. Podstawowym założeniem jest przy tym pokonywanie granic państwowych, organizacja transgranicznych spotkań osób i w szczególności innowacyjne wykorzystywanie potencjału regionów.

Organizacja euroregionów

Aby osiągnąć określone cele utworzono euroregiony po obu stronach granicy. Główną płaszczyzną pracy i punktem kontaktowym euroregionu są odpowiednie sekretariaty. Sekretariaty wspierane są przez transgraniczne gremia (rada, prezydium) a także kontrolowane z zapewnieniem doradztwa specjalistycznego i tematycznego świadczonego przez grupy robocze np. w zakresie ochrony środowiska, komunikacji i kwestii socjalnych.

Zadania

Zadania euroregionów obejmują m.in.

  • transgraniczne zarządzanie regionami, projektami i wdrożeniami
  • transfer informacji i prace publiczne
  • zarządzanie w wypadku konfliktów i spornych rozwiązań
  • wspieranie konkurencyjności całego obszaru

Wspieranie i finansowanie

Wspierane są projekty w euroregionach z zastosowaniem specjalnych programów wsparcia UE, Interreg oraz jego następcy cel 3. Także rząd państwowy Wolnego Państwa Saksonia wspiera pracę euroregionów ideowo i finansowo. Za pomocą tych środków możliwe mają stać się przede wszystkim spotkania i współpraca osób na miejscu.

Cztery euroregiony

Cztery euroregiony na polsko-saksońskiej i czesko-saksońskiej granicy określają punkty ciężkości w postaci trzech zakresów tematycznych:

  • ekologia/ ochrona środowiska
  • komunikacja/ wypoczynek/czas wolny
  • kultura/sport

Więcej informacji dotyczących organizowanych imprez i projektów znaleźć można na odpowiedniej stronie.

Marginalspalte


Illustration

© Institution