1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Media i polityka mediów

Krajobraz mediów

Krajobraz mediów
(© Saksonska Kancelaria Panstwowa)

Wolne Państwo Saksonia wyróżnia się bardzo żywotnym krajobrazem mediów. Po roku 1990 powstała różnorodna oferta mediów drukowanych, krajowych i lokalnych programó radiowych i telewizyjnych. Poza publicznymi mediami ofertę wzbogacają komercyjne i niekomercyjne programy. Rząd kraju wspiera dalsze próby tworzenia atrakcyjnych mediów w Saksonii w kwestii technicznej i ekonomicznej.

Przegląd tematów

Media drukowane

Media drukowane

W Saksonii krajobraz prasowy jest niezwykle bogaty. Najważniejsze dzienniki można znaleźć tu.

Radio

Radio

Zapraszamy do uzyskania dodatkowych informacji o radiu prywatnym i publicznym.

Telewizor

Telewizor

Poza telewizją publiczną powstało w międzyczasie wielu nadawców prywatnych.

Finansowanie radia

Finansowanie radia

Obowiązek wnoszenia opłaty abonamentowej wynika z umowy o opłatach z tytułu radia i telewizji (RGebStV). Wysokość opłat abonamentowych i ich podział określone są w umowie o finansowaniu radia i telewizji (RFinStV).

Digitalizacja

Digitalizacja

Tutaj można uzyskać informacje o cyfrowych rozgłościach radiowych, telewizji DVB-T oraz telewizji wideo.

Marginalspalte


Illustration

© Institution