1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Media drukowane

Media drukowane

Media drukowane
(© Saksonska Kancelaria Panstwowa)

Saksońska ustawa o prasie krajowej (SächsPresseG) kształtuje umieszczoną w konstytucji zasadę wolności prasy. Istotne są także zawarte tam zobowiązania do transparentności prasy. Zalicza się tutaj między innymi ujawnianie danych pracowników, regularne ujawnianie danych właścicieli i udziałowców lub też oznaczanie płatnych publikacji. Ponadto istnieją działania przeciw tworzeniu się karteli celem zabezpieczenia różnorodności opinii.

Dzienniki

Najważniejsze dzienniki ukazujące się w Saksonii to:

Marginalspalte


Illustration

© Institution