1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Knježerstwo, zarjadnistwo, e-government

Sakske statne knježerstwo wobsteji z ministerskeho prezidenta a dźewjeć statnych ministrow. Jich nadawk je nawjedowanje a zarjadowanje kraja. Jako knježerstwowy šef postaja ministerski prezident směrnicy politiki.

W zjawnej słužbje Sakskeje njedźěłaja jenož sobudźěłaćerjo w krajnych a komunalnych zarjadach, sudnistwach kaž tež wysokich šulach, ale tež přistajeni wšěch druhich zjawnoprawnisce organizowanych zarjadnišćow, kotrež steja pod dohladom kraja.

Moderne zarjadniske struktury su eficientne a wobydlerjam bliske. To płaći za wšě runiny wot statneho knježerstwa přez jemu podstejace zarjady hač ke gmejnam a wokrjesam. Přez serwisowy portal Amt24 a přehlad wo krajnym prawje (REVOSax) maja wšitcy wobydlerjo tež online direktny zwisk k zarjadnistwu.

Ministerski prezident Stanisław Tilich

Ministerski prezident Stanisław Tilich

Ministerski prezident postaja směrnicy sakskeje krajneje politiki a njese za to zamołwitosć. Wón zastupuje swobodny stat we wonkownych poćahach a powołuje a pušća ministrow a statnych sekretarow.

Kabinet

Kabinet

Kabinet wobsteji z ministerskeho prezidenta a dźewjeć statnych ministrow we wotpowědnych zastojnskich wobłukach. Zhromadnje tworja woni statne knježerstwo w Sakskej.

Sakska statna kenclija

Sakska statna kenclija

Sakska statna kenclija podpěruje ministerskeho prezidenta při spjelnjenju jeho nadawkow. Sobudźěłaćerjo wudźěłuja politiske zakłady za to, zo wostanje Sakska swětej wotewrjeny, moderny a inowatiwny kraj.

Marginalspalte


Illustration

Nawjazajće z nami kontakt

Wobydlerski běrow

 • SymbolAdresa za wopytowarjow:
  Sächsische Staatskanzlei/ Sakska statna kenclija
  Archivstraße 1
  01097 Dresden/Drježdźany
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 10 80
 • SymbolWobydlerski běrow

Knježerstwowy rěčnik

Ralph Schreiber

 • SymbolPóstowa adresa:
  01095 Dresden/Drježdźany
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 13 01
 • SymbolTelefaks:
  (+49) (0)351-5 64 13 09
 • Symbolpresse@sk.sachsen.de
© Institution