1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Swobodny stat Sakska

Kraj pod běło-zelenej chorhoju załožuje swoje mjeno zdawna na měrliwym wikowanju a hospodarstwje, na kulturje a duchu. Bjez dźiwa, zo so sakske stawizny skerje z módrymaj mječomaj Mišnjanskeho pórclina błyšća hač z wojerskimi wuspěchami.

Semperowa opera, knižne wiki, Bachowy swjedźeń: Za wulkotne wjerški postara so tež kulturna wjelestronskosć Swobodneho stata. Přikłady za to njenamakamy jenož we wulkich centrach kaž krajnej stolicy Drježdźanach, w Lipsku abo Kamjenicy. Tež małe wjeski w Rudnych horach abo Žitawskich horach maja swój njezaměnliwy šarm. Jónkróćne krajiny wot Lipsčanskeje nižinoweje žłobiny ze swojej płódnej pódu hač k pitoresknej Sakskej Šwicy inspěruja Saksow runje tak kaž turistow, kotřiž kóžde lěto swobodny stat wopytaja.

Přeco zaso praji so wo Saksach, ke kotrymž tež Serbja, Delni Šlezičenjo a Vogtlandźenjo šłušeja, zo rady pućuja a zo su swětawotewrjeni, zo lubuja přitulnosć a wutrobitosć.

1989 pak bě za Saksow nimo ze žortami. Štož so w Lipsku započa, bě skoro tež w cyrkwjach a na dróhach cyłeje NDR widźeć a słyšeć. Na plakatach ze swěčkowymi rjećazami a demostraciskimi ćahami pokazowachu ludźo měrliwje, ale doraznje: My smy tón lud!

Wot měrliweje rewolucije sem je Swobodny stat Sakska na puću hospodarskeho nowonatwara dobry čwak doprědka přišła. Něhdźe třećina cyłkownych hospodarskich wukonow nowych zwjazkowych krajow (bjez Berlina) nadźěła so w Sakskej.

Rozmach sta so dotal předewšěm na twarskim sektorje, w rjemjesle a we wikowanju. Mjeztym profituje Sakska tež wot rósta w industriji. Při tym je so srjedźny staw z nošnym stołpom hospodarstwa stał. Wulka šansa za přichod je centralne połoženje Sakskeje wosrjedź so ponowjaceje Srjedźneje Europy.

Krajny sejm

Krajny sejm

Krajny sejm je wolene zastupnistwo luda. Na lěwym přibrjohu Łobja njedaloko Semperoweje opery wobzamkuja so etat a zakonje za swobodny stat a kontroluje so knježerstwo.

Marginalspalte


Illustration

© Institution