1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sakska w Němskej

Sakska w Němskej

Sakska w Němskej
(© Fotolia)

Sakska w Němskej

Sakska je jedyn wot 16 zwjazkowych krajow. Zo bychu so sakske pozicije a zajimy tež w zwjazkowej politice wobkedźbowali a wobchowali, za to zasadźuje so w Berlinje Sakske krajne zastupnistwo.

Sakske krajne zastupnistwo podsteji statnemu ministrej Dr. Johannesej Beermannej. Jako šef statneje kenclije je wón z tym zdobom za kontakt Sakskeho statneho knježerstwa k Němskemu zwjazkowemu sejmej, zwjazkowym ministerstwam a k druhim zwjazkowym krajam zamołwity.

Krajne zastupnistwo

Krajne zastupnistwo

Sakske krajne zastupnistwo je wójmidło mjez Sakskim statnym knježerstwom a zwjazkowej politiku.

Zwjazkowa rada

Zwjazkowa rada

Přez prezencu w Zwjazkowej radźe móže knježerstwo Swobodneho stata Sakskeje němske zwjazkowe zakonjedawarstwo sobu postajować.

Zwjazkowy sejm

Zwjazkowy sejm

Němski Zwjazkowy sejm je najwyši demokratiski statny organ w Němskej. Referenća Sakskeho krajneho zastupnistwa wobkedźbuja podawki w parlamenće a rozprawjeja wo tym Sakskemu statnemu knježerstwu.

Marginalspalte


Illustration

© Institution