1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Němski zwjazkowy sejm

Němski Zwjazkowy sejm w Berlinje

Němski Zwjazkowy sejm w Berlinje
(© Istockphoto)

Sakska a Němski zwjazkowy sejm

Najwažniše nadawki Němskeho zwjazkoweho sejma su zakonjedawarstwo a kontrola knježerstwoweho dźěła. Referentki a referenća Sakskeho krajneho zastupnistwa wobkedźbuja posedźenja plenuma a wuběrkow Němskeho wzjazkoweho sejma. Woni sćěhuja prawidłownje jednanja w dźěłowych skupinach a druhich parlamentnych gremijach a rozprawjeja wo tym statnym ministerstwam a statnej kencliji w Drježdźanach. Wyše toho wobkedźbuja woni strony, zwjazki, medije a druhe towaršnostne institucije.

Krajne zastupnistwo je stajny narěčenski partner za sakskich zapósłancow w Zwjazkowym a w krajnym sejmje a rozprawja statnemu knježerstwu wo aktualnych politiskich wuwićach. Na mnohich runinach spyta wone sakske zajimy přesadźić.

Marginalspalte


Illustration

© Institution