1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sakske krajne zastupnistwo

Sakska statna kenclija

Sakska statna kenclija
(© Sakska statna kenclija)

Kóždy němski zwjazkowy kraj wudźeržuje krajne zastupnistwo w Berlinje. Mjez krajnymi zastupnistwami wobsteja formelne a informelne zwiski. Čiła wuměna je za wšědne politiske dźěło wažna a wowliwuje rozsudy.

Sakske krajne zastupnistwo zastupuje zajimy Swobodneho stata Sakskeje napřećo zwjazkowemu knježerstwu. Wone skutkuje sobu, hdyž dźe wo to, posedźenja Zwjazkoweje rady přihotować, wone přewodźuje a wobkedźbuje posedźenja Zwjazkoweho sejma a jeho wuběrkow a informuje Sakske statne knježerstwo wo wšěch relewantnych politiskich podawkach.

W Sakskim krajnym zastupnistwje zetkawaja so nimo toho ministerscy prezidenća a krajni ministrojo rozdźělnych zwjazkowych krajow. To je městno za konferency fachowych ministrow a za zetkanja druhich wysokich politiskich reprezentantow krajow a Zwjazka.

Wyše toho šłuži Sakske krajne zastupnistwo jako multiplikator sakskich zajimow. Wone je narěčenski partner za radu pytacych staćanow, institucije, strony, diplomatiske zastupnistwa, nowiny, rozhłós a telewiziju, strony, cyrkwje a zwjazki.

Z rozdźělnymi a wjelestronskimi zarjadowanjemi reprezentuje Sakske krajne zastupnistwo Swobodny stat Saksku nadregionalnje.

Marginalspalte


Illustration

© Institution