1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Statny minister za wobswět a ratarstwo

Thomas Schmidt

Thomas Schmidt

Thomas Schmidt
(© SMUL/DigiArt Fotografie & Design, shutterstock, fotolia)

Krótkobiografija

Thomas Schmidt (CDU) narodźi so 7. měrca 1961 w Burgstädće. Po abiturje a powołanskim wukubłanju jako agrotechnikar absolwowaše mjez 1982 a 1987 uniwersitny studij jako diplomowy agrarny inženjer. Mjez 1987 a 1991 bě techniski nawoda w prodrustwje, 1991 přewza potom nawod agrarneho tzwr. Wot lěta 2004 je čłon Sakskeho krajneho sejma. Na čestnohamtskej bazy je Schmidt mjez druhim w Zjednoćenstwje sakskeho hospodarstwa, w Sakskim krajnym burskim zwjazku a Iniciatiwje juhozapadna Sakska aktiwny.

Marginalspalte


Illustration

© Institution