1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Statna ministerka za wědomosć a přetrjebarjow

Dr. Eva-Maria Stange

Dr. Eva-Maria Stange

Dr. Eva-Maria Stange
(© Götz Schleser, Stephan Floss, Uni Leipzig)

Krótkobiografija

Wučerka, rodźena dnja 15. měrca 1957 w Mainzu, je zmandźelena, ma tři dźěći a bydli w Drježdźanach. Wot 1958 bydli dr. Eva-Maria Stange we wuchodźe Němskeje. Studowaše wot 1975 do 1979 na Pedagogiskej wysokej šuli (PH) w Drježdźanach a dźěłaše tři lěta jako diplomowa wučerka matematiki a fyziki. 1982 so na PH nawróći a promowowaše 1985 we wobłuku didaktiki fyziki. Hač do 1989 skutkowaše we wukubłanju wučerjow, po tym dźěłaše hač do 1993 znowa jako wučerka, naposledk na jednym z Drježdźanskich gymnazijow.

Z časa politiskeho přewróta je w dźěłarnistwje Kubłanje a wědomosć (GEW) aktiwna. Dr. Eva-Maria Stange bu kónc lěta 1993 za předsydku GEW Sakska wolena. Štyri lěta pozdźišo přewza funkciju zwjazkoweje předsydki GEW, kotruž wukonješe hač do apryla 2005. Jako čłonka Foruma kubłanje zwjazkoweho knježerstwa skutkowaše Drježdźanjanka wot 1999 do 2001 na wuwiwanju doporučenjow za kubłanski system w Němskej sobu. Hač do 2012 bě wona zwjazkowa předsydka dźěłoweho zjednoćenstwa SPD za kubłanje a hač do 2014 tež jeho předsydka w Sakskej.

Dr. Eva-Maria Stange je wot 1998 z čłonku SPD. W prěnim knježerstwje CDU/SPD w Sakskej bě kubłanska ekspertka wot 2006 do 2009 statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo. Tehdy nastupi w tutym zastojnstwje naslědnistwo Barbary Ludwig, kotraž kandidowaše za Wyšu měšćanostku Kamjenicy a z toho časa na čole tutoho města steji.

2009 bu dr. Eva-Maria Stange prěni raz do krajneho sejma wolena; hač do 2014 skutkowaše jako naměstnica frakciskeho předsydy kaž tež jako rěčnica za kubłansku a kulturnu politiku. Wot 2010 je zdobom naměstnica předsydy SPD w Sakskej. Nimo toho so dr. Eva-Maria Stange w mnohich wobłukach čestnohamtsce angažuje, mjez druhim jako předsydka Ludoweje solidarity z.t. w Drježdźanach.

Marginalspalte


Illustration

© Institution