1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Statny minister financow

Prof. Dr. Georg Unland

Prof. Dr. Georg Unland

Prof. Dr. Georg Unland
(© Jörn Haufe, fotolia)

Krótkobiografija

  • narodźeny dnja 14.11.1953 w Bocholt, woženjeny, štyri dźěći
  • diplomowy inženjer za mašinotwar
  • 1980 promocija na Techniskej wysokej šuli Darmstadt na doktora-inženjera
  • powołanske stacije pola Wella AG w Darmstadće, pola Krupp Polysius AG w Beckumje/Westfalska a pola wotnožki towaršnosće, Polysius Corp., w USA
  • 1993 přesydlenje do Sakskeje
  • 1993 profesor za připrawjenske mašiny a wot 2000 rektor Techniskeje uniwersity Hórniska akademija Freiberg
  • wot 18. junija 2008 sakski statny minister financow

Nadawkowe pola

Sakski financny minister – knjez nad pjenjezami a ličbami – je zamołwity za budgetowu, financnu a dawkowu politiku. Pod jeho režiju so etat wudźěła. Zhromadnje ze swojimi kabinetnymi kolegami poskićuje parlamentej namjety wo rozdźělenju k dispoziciji stejacych srědkow. Hač je kluč personala prawy, hač maja so pjenjezy za restawrowanje hrodow, spěchowanje předewzaćow abo za twar nowych dróhow wudać – miliony ličbow postajeja našu kompleksnu statnu realitu.

Financny minister je najwyši hrodowski knjez nad sakskimi hrodami a zahrodami. Dale je wón zamołwity za twarske, ležownostne a wobdźělnistwowe zastawanje, za prawo płaćenja zastojnikow, sudnikow a dźěłopřijimarjow swobodneho stata kaž tež za přesadźenje  dawkowych zakonjow w financnych zarjadach.

Marginalspalte


Illustration

© Institution