1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sakski krajny sejm

Sakski krajny sejm

Sakski krajny sejm
(© Sylvio Dittrich)

Sakski krajny sejm

Sakski krajny sejm je legislatiwa. Wón wobsteji zwjetša ze 120 zapósłancow, kotřiž so wot staćanow direktnje na pjeć lět wola. Zapósłancy wudźěłuja a wobzamkuja zakonje a kontroluja statne knježerstwo.

Jednanja w krajnym sejmje su, hač na wuwzaća, zjawne. Jako staćan móžeće posedźenja bjez přizjewjenja wopytać.

Marginalspalte


Illustration

© Institution