1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Wustawa

Wustawa Zwjazkoweje republiki a sakska wustawa

Wustawa Zwjazkoweje republiki a sakska wustawa
(© Sandstein Neue Medien)

Sakska wustawa

Po Měrliwej rewoluciji w Němskej zawjedźe so 1990 na teritoriju něhdyšeje NDR znowa krajowa struktura. Wot toho časa je Sakska zaso swobodny stat.

Při wudźěłanju wustawy zepěraše so wot krajneho sejma społnomócnjeny Wustawowy a prawniski wuběrk na wšelake naćiski. Prěni předpołoži w měrcu 1990 Drježdźanska »skupina 20«. Krótko po tym zeńdźe so dźěłowa skupina, kotraž ze šěrokim wobdźělenjom ludnosće »Gohrischski wustawowy naćisk« zhotowi. Wón zapoda so wot frakcijow CDU a FDP do Sakskeho krajneho sejma a podpěrowaše so wot frakcije SPD. Paralelnje k tomu wudźěła »Lipšćanski naćisk wysokošulskich wučerjow«, kotryž frakciji Lěweje lisćiny/PDS podpěrowaštej.

Dźensa płaćiwa Wustawa Swobodneho stata Sakskeje bu skónčnje dnja 27. meje 1992 wozjewjena. Sakski krajny sejm přiwza ju dnja 6. junija 1992 z trěbnej wjetšinu dweju třećinow. Samsny dźeń naby wona płaćiwosće.

Wustawowy tekst

W 141 arktiklach rjaduje wustawa najwažniše prašenja zhromadneho žiwjenja ludźi w swobodnym staće. K tomu słušeja temy kaž zakładne prawa, krajny sejm a statne knježerstwo, ale tež zakonje- a prawodawarstwo kaž tež cyrkwje a nabožne zjednoćenstwa.

Marginalspalte


Illustration

© Institution