1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sakska so přeměnja

Zapřijeće demografija

Zapřijeće demografija pochadźa z grjekšćiny (démos – lud, graphé – pismo, wopisowanje). Demografija je wědomostna disciplina, kotraž so ze žiwjenjom, z nastaćom a zańdźenjom ludnosćow zaběra. Demografija zapisuje a přepytuje ludnosć samu (na př. starobu, splah, narodnosć, strukturu domjacnosćow), hibanje ludnosće (mobilitu, saldo wobydlerstwa, saldo pućowanjow) a stawizny ludnosće. K tomu posłužuje so statistiki. Najznaćiše zwobraznjenja su t. mj. wobydlerske štomy.

Demografiska změna

Zapřijeće demografiska změna so přeco bóle do našeje wšědneje rěče zawjeduje. Fachowcy zrozumja pod tym wotwidźomnu hłubokosahacu změnu našeje towaršnosće, kotruž postajeja zwyšene žiwjenske wočakowanje, spadowace ličby porodow, sypnjenje tradicionelnych swójbnych strukturow a pućowanja. Demografiska změna njeměni tohodla normalne demografiske wuwića, kotrež so kóždy čas a w kóždej towaršnosći wotměwaja. Přetož ličba ludźi, kotraž je w jednym kraju abo w jednym regionje žiwa, permanentnje chabła, hladajo na cyłkownu ličbu kaž tež w swojim zestajenju po starobnych skupinach.

Kak pokazuje so změna?

Demografiska změna so pomału wotměwa. Změny pokazuja so w dlěšich časowych dobach.

Fakty na jedyn pohlad

Kak je demografiska změna dotal w Sakskej wotběžała? Kajke wuwiće so hač do lěta 2020 prognosticěruje?

Změna ze sćěhami

Demografiska změna wjedźe k přeměnjenjam w nimale wšěch žiwjenskich wobłukach. Tule dóstanjeće wotmołwy na husto stajane prašenja.

Marginalspalte


Illustration

© Institution