1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Pohlad do druhich krajow

Sakska nima jenož wuske styki ze swojimaj direktnymaj susodomaj. Tež po cyłym swěće wobsteja mnohe wuspěšne kontakty na runinje ministerstwow abo přez zhromadne projekty.

Mnohe regionalne partnerstwa móžeja na dołhe zhromadne stawizny wróćo zhladować, někotre su hišće chětro nowe a dyrbja dale rosć. Nimo Alberty/Kanada, Bretanje/Francoska, Hubai/Chinska, Słowakskeje a Madźarskeje słušeja tež wjele druhich statow abo regionow k partneram Sakskeje. Swobodny stat pěstuje na přikład dobre kontakty k Bołharskej, Estiskej, Finskej, Wulkej Britaniskej, Israelej, Italskej, Kasachstanej, Litawskej, Makedonskej, Nižozemskej, Awstriskej, Quebecej/Kanada, Rumunskej, k Ruskej federaciji, wosebje k Baškorostanej a Tatarstanej, Španiskej, Južnej Africe, Ukrainje, USA, Usbekistanej a Vietnamej.

Za wšěch je Sakska spušćomny partner – we wšěch wobłukach.

Regionalpartnerschaften

Regionalne partnerstwa

Sakska dźěła z mnohimi regionami na najwšelakorišich polach hromadźe – jako partner.

Gemeinsame Vereinbarungen

Zhromadne dojednanja

Sakska a jeje partnerojo wotzamkuja zhromadne dojednanja a iniciěruja projekty.

Marginalspalte


Illustration

© Institution