1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Zhromadne dojednanja

Zhromadne dojednanja

Zhromadne dojednanja
(© Shutterstock)

Nimo wuskich stykow k swojimaj direktnymaj susodomaj je Swobodny stat Sakska po cyłym swěće syć kooperacijow natwarił. Kóžde partnerstwo je něšto cyle wosebite a kóždy zhromadny projekt da so swobodnemu statej a jeho partnerskemu regionej dale zbližić.

Šěroko zapołožena kooperacija

Sakska pěstuje jara mnohorazne kooperacije ze wšelakimi europskimi a zwonkaeuropskimi regionami a statami. Njesteji jenož jedna tema w srjedźišću, ale zhromadne dźěło je šěroko zapołožene. Spektrum saha wot prawidłowneje wuměny šulow přez organizaciju zhromadnych hospodarskich forumow hač k zhromadnemu postupowanju pola temow klimoweho škita a wojowanju přećiwo terorizmej.

Marginalspalte


Illustration

© Institution