1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Regionalne partnerstwa

Regionalne partnerstwa

Regionalne partnerstwa
(© Shutterstock)

Najintensiwniša forma zhromadneho dźěła za Saksku su mjezyregionalne partnerstwa. Wone su oficielnje wot knježerstwow regionow iniciěrowane a narěča mnohe temy a towaršnostne skupiny.

Organizacija partnerstwa

Zakład mjezyregionalneho partnerstwa je zhromadna deklaracija wo zhromadnym dźěle, kotraž na woběmaj stronomaj politisku wolu korporacije na wšelakich polach wuzběhuje. Hižo do toho wobstejace aktiwity so přez mjezyregionalne partnerstwo institucionalizuja a politisce kaž tež financielnje spěchuja. Partnerstwa so na sakskej stronje přez statnu kencliju resp. statne ministerstwo za hospodarstwo a dźěło (w padźe Madźarskeje) koordinuje. 

Alberta

Alberta/Kanada

Wot 2002 wobsteji mjez Sakskej a kanadiskej prowincu Alberta wuski poćah.

Bretagne

Bretanja/Francoska

K Bretanji wobsteji hižo wot 1995 sakske partnerstwo.

Hubei

Hubei/Chinska

Prowinca Hubei w Ludowej republice Chinskej je wot 2007 spušćomny partner za Saksku.

Slowakei

Słowakska

Poćahi mjez Swobodnym statom Sakskej a Słowakskej so wot srjedź 1990tych lět bjez přetorhnjenja wutwarjeja.

Ungarn

Madźarska

Nic hakle wot 1993 je Madźarska spušćomny partner za Saksku.

Marginalspalte


Illustration

© Institution