1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Swójba a towaršnosć

Kak změnjeja so swójbne struktury w Sakskej?

Hižo někotre lěta móžemy w Sakskej přiběracu změnu žiwjenskich formow wobkedźbować. Při tym stej dwě tendency spóznać: Ličba wosobow na domjacnosć spaduje, mjeztym zo bywaja formy zhromadneho žiwjenja stajnje bóle mnohostronske. Při tym pozhubja tradicionelna swójba, w kotrejž bydla mandźelskaj partneraj ze swojimi dorosćacymi dźěćimi hromadźe w jednej domjacnosći, stajnje na wuznamje. Hdyž so poriki za kwas rozsudźa, potom činja to mjeztym přeco pozdźišo.

Na město klasiskeje swójby stupja na př. bydlenske zhromadźenstwa, patchwork-swójby, samokubłacy ze swojimi dźěćimi abo žiwjenskimi zhromadźenstwami. Podhódnoćić nima so při zhladowanju na swójbne struktury přiběraca ličba tych, kotřiž su sami žiwi. Při čimž móže single dźensa młody a hibićiwy kaž tež zwudowjeny, dźěleny a skerje starši hač do wysokeje staroby a wosamoćeny być.

Přerězna prěnjožeńtwowa staroba

Přerězna prěnjožeńtwowa staroba w Sakskej ležeše kónc 2007 pola muži pola 32,5 lět a pola žonow pola 29,4 lět. Datowe žórło: Krajny zarjad za statistiku Swobodneho stata Sakskeje

Přerězna prěnjožeńtwowa staroba w Sakskej ležeše kónc 2007 pola muži pola 32,5 lět a pola žonow pola 29,4 lět. Datowe žórło: Krajny zarjad za statistiku Swobodneho stata Sakskeje
(© Sakska statna kenclija)

Što woznamjenja demografiska změna za zhromadne žiwjenje w towaršnosći?

Swójba přewozmje tradicionelnje wažne socialne nadawki. Tak polěpšuje zhromadne žiwjenje wjacorych generacijow na přikład móžnosće pěstowanja dźěći abo hladanja swójbnych. Na zakładźe so měnjacych swójbnych strukturow a z tym zwisowaceho woteběranja swójbneho zastaranja dyrbja so wone wukony přeco bóle přez zjawne a priwatne słužby narunać.

Kak dołho budźe proces změny trać?

K tomu njehodźa so žane spušćomne ličby podać. Něšto pak je dźensa hižo wěste. Demografiska změna woznamjenja dołhodobny, cyłotowaršnostny nadawk. Samo hdy by so ličba porodow hnydom zaso wuraznje powyšiła, by so hižo něhdźe 60 lět trajace přesunjenje w starobnej strukturje jenož pomału zaso korigować hodźało.

Marginalspalte


Illustration

© Institution